Skip to main content

Naturvidenskabs nye dekan: Jeg vil presse jer til det yderste!

Den nye dekan har klare forventninger til fakultetets medarbejdere.

Det Naturvidenskabelige Fakultets nye dekan, Martin Zachariasen, har store forventninger til fakultetets akademiske og administrative medarbejdere.

Det gjorde han klart, da han 19. maj præsenterede sig selv og sine visioner for fakultetet. Ca. 200 af fakultetets ca. 440 medarbejdere var mødt op til præsentationen.

”I er alle professionelle, og det forventer jeg også af jer. Så jeg vil presse jer til det yderste – og I vil blive glade for det!” sagde han og forklarede derefter sit syn på sin egen rolle som dekan:

Jeg skal hjælpe jer til at yde jeres bedste

“Jeg skal lede alle jer professionelle. Min rolle er at have overblikket, så jeg kan hjælpe jer til at yde jeres bedste. Jeg har ingen forventninger om, at I alle bliver top-forskere i verdensklasse – men I skal hver især finde en meningsfyldt og vigtig plads her. Der er mange veje, man kan gå. En forsker, der ikke er top-forsker i verdensklasse – jeg er selv en af dem – kan følge en anden vej. Det kunne være inden for undervisning, udvikling af uddannelser, formidling, samarbejde med erhvervslivet eller ledelse.”

Set med Martin Zachariasens øjne kan et universitet sammenlignes med et symfoniorkester: Hvert enkelt medlem er en talentfuld solist med sin egen agenda og sine egne mål – men hvis de enkelte solister ikke arbejder sammen, er der ikke noget orkester og ingen musik.

Til dem, der allerede er eller har ambition om at blive topforskere, havde dekanen disse ord:

”Nogle af jer er stjerner. Og I vil få anerkendelse for jeres arbejde. Men I må ikke glemme, at der er et hold bag jer. I er solister, men I er også en del af dette universitet.”

Bekymring for manglende motivation

På mødet udtrykte professorerne Jesper Wengel og Peter Roepstorff bekymring over, at dekanen ikke fremlagde sine visioner for og tanker om motivation. De mente, at det er vigtigt at etablere og vedligeholde et forsknings- og arbejdsmiljø, hvor forskere bliver motiveret til at forfølge deres ideer og forske snarere end at bruge deres tid på administrative pligter.

Andre deltagere havde spørgsmål om eller udtrykte bekymring for emner som demokratisk universitetsledelse, engelsk-talende administrativt personale og rekrutteringen af internationale studerende.

Denne artikel vil blive fulgt op af et interview med dekanen.

Redaktionen afsluttet: 20.05.2015