Skip to main content

Nu forstår vi bedre Parkinsons sygdom

Parkinson er en frygtet neurologisk sygdom, som ikke kan helbredes. Ca. 7.000 danskere lider af sygdommen, som rammer os sent i livet. Nu er forskere fra bl.a. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet kommet et skridt tættere på at forstå de fejl i proteinstrukturer, der fører til Parkinson, og det kan føre til udviklingen af ny medicin.

Når et menneske får Parkinson og bl.a. mister kontrollen over sin finmotorik skyldes det, at visse nerveceller i hjernen begynder at dø. Nu fremlægger et forskerhold, bestående af bl.a. forskningsleder Thomas J. D. Jørgensen og ph.d. studerende Simon Mysling fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet og professor Daniel Otzen og ph.d. Wojciech Paslawski fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet det hidtil bedste indblik i, hvordan en bestemt proteintilstand, der har en vigtig rolle i Parkinsons sygdom, opfører sig.

Ligesom andre neurologiske sygdomme opstår Parkinson, fordi nogle bestemte proteiner begynder at klumpe sig sammen. Der dannes også nogle mindre proteinklumper, som kaldes oligomerer, og det er dem, der er under mistanke for at dræbe hjerneceller og forårsage Parkinson.

Det nye er, at forskernes studier leverer den til dato mest detaljerede beskrivelser af disse oligomerer. Forskerne har opdaget, at der findes to slags oligomerer med forskellig stabilitet og forskellig tilbøjelighed til at kæde sig yderligere sammen til større proteinklumper. Disse forskelle har betydning for oligomerernes evne til at forårsage ødelæggende forstyrrelser.

Ikke alene giver opdagelsen et værdifuldt indblik i årsagerne til Parkinson, - den gør det også interessant at undersøge, om man kan påvirke fordelingen af oligomerer og dermed dæmpe Parkinson symptomerne.

 

Læs mere i denne artikel fra Aarhus Universitet: Kend din fjende!

Ref: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201400491/abstract

Kontakt: Thomas J. D. Jørgensen, forskningsleder og lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. Tlf: 6550 2409. Email: tjdj@bmb.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 25.04.2014