Skip to main content
SDU's profil

Vi bryder grænser og former fremtiden

Det er de store udfordringers tid. Klimaforandringer, den demografiske udvikling, pandemier, cybertrusler og en foranderlig global økonomi er væsentlige udfordringer, som Syddansk Universitet skal og vil adressere.

Vi ved, at forskning og uddannelse i særklasse samt nye partnerskaber er fundamentet for løsningerne – fordi de store samfundsudfordringer er kendetegnet ved at være både komplekse og mangefacetterede. Hvis vi vil skabe varige, positive forandringer, skal vi bringe ny, forskningsbaseret – og ofte tværvidenskabelig – viden i spil. Her skal Syddansk Universitet fortsat være en uomgængelig aktør.

Vi bekender os til – og værner om – de akademiske frihedsrettigheder. Forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat- og ytringsfrihed er en afgørende forudsætning for, at Syddansk Universitets ansatte og studerende kan skabe og formidle nye erkendelser.

Det hele sker under foranderlige rammevilkår. Såvel det danske som det europæiske bevillingslandskab er i opbrud. Demografien ændrer sig. Der bliver færre unge og flere ældre. Vi skal i endnu højere grad udbyde fleksible uddannelsesformater til et digitalt samfund og arbejdsmarked.

Redaktionen afsluttet: 02.11.2023