Skip to main content
Verdensmålsforum II

Tænk stort og tværdisciplinært

130 forskere diskuterede fredag verdens udfordringer, og der var enighed om, at det netop er forskerne, der skal gå forrest, når det gælder FN’s verdensmål - og helst på tværs af discipliner.

Af Susanne Siig Petersen, , 01-10-2021

Chef for SDU RIO Søren E. Frandsen bød fredag velkommen til Verdensmålsforum II i Videnbyen i Odense.

Foran ham sad en bred vifte af SDU’s forskere fra alle fem fakulteter klar til både at lytte, lade sig inspirere – og ikke mindst selv bidrage til diskussioner og idéudvikling. 

Søren Frandsen

Især det sidste var hovedformålet med Verdensmålsforum II, som i år er faciliteret af SDU RIO. 

Fokus på forskning

Pro-rektor og klimaforsker Sebastian Mernild gik herefter på scenen foran de godt 130 forskellige forskere og introducerede dagen med baggrund i det klare strategiske fokus, som SDU har på både FN’s verdensmål og i særlig grad på den forskning, som i fremtiden skal være med til at løse verdens udfordringer.   

Sebastian Mernild

"Hvis ikke vi skal – Hvem skal så? Det er os forskere, der skal gå forrest."

Sådan lød det retoriske spørgsmål og den direkte opfordring fra Sebastian Mernild, der selv sidder med i FN's klimapanel: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). 

Nye løsninger på nye problemer 

Han nævnte det nye klimacenter ved SDU, som netop skal være et tværdisciplinært arnested for klimaforskning og nytænkning, for som han sagde, da han citerede Albert Einstein: 

"Vi kan ikke løse fremtidens problemer med fortidens løsninger. Vi kan ikke blive ved med at gøre, som vi hele tiden har gjort. Der skal nye løsninger og ny forskning til."

På tværs af fakulteter – og arter 

Sebastian Mernild opfordrede forskerne til at gå i dialog med hinanden og tænke forskning på tværs af både fakulteter og discipliner - ja, sågar arter: Her fortalte han med et smil på læben om dengang, han selv med sit eget forskerhold fik hjælp af arktiske sæler i deres analyse af indlandsisen.     

Sebastian Mernild 3


Til sidst opfordrede han forskerne til at komme med konkrete, løsningsorienterede fundingforslag, som kan spille ind i FN’s Verdensmål samt at bruge SDU’s allerede eksisterende samarbejdsforum 
SDG Collaboratorium.

Generelt var der enighed om, at det er med tværdisciplinær forskning, at problemerne skal løses. 

(Har du som forsker konkrete idéer til forskningssamarbejde, der understøtter FN's verdensmål? Kontakt SDU RIOs Research Support ).

Investér og innovér 

Det mente således også Key Note-speaker, direktør for Center for Fundamental Living Technology: FLinT Center, Steen Rasmussen. Han er professor i fysik og har selv boet mange år i USA, hvor man har en langt større tradition for tværdisciplinær forskning. Han advokerede derfor for vigtigheden af samarbejde: 

"Som individer skal vi kunne løse simple problemer, men igennem samarbejde kan vi også løse komplekse problemer. Det er menneskets evne til at samarbejde, der har gjort os til dét, vi er i dag: Planetens dominerende art."

Samtidig opridsede han dog også nogle af de forhindringer, man måske især som naturvidenskabelig forsker kan støde på, når man i universitetsverdenen arbejder tværdisciplinært.  

Nogle af hans opmærksomhedspunkter var bl.a., at:  

- Det tager tid at udvikle et fælles sprog, når man arbejder på tværs af discipliner.
- Man skal forvente et vist impact delay, når man arbejder tværdisciplinært.
- Systemisk bliver man i dag typisk ikke krediteret for tværdisciplinær forskning.

Steen Rasmussen

Steen Rasmussen er selv en af hovedkræfterne bag filmen Solutions, som var åbningsfilmen på Science-programmet ved dette års Cph:dox. 
Den følger en gruppe internationale, anerkendte forskeres vej mod et helt nyt forskningsparadigme.

Solutions
Filmen har premiere d. 30. oktober, hvor den er udvalgt til at være med ved FN's Filmfestival på Stanford University. 

High Risk – High Reward 

Konklusionen på oplæggene var, at der ganske vist er en række udfordringer ved at arbejde tværdisciplinært – men gevinsten overstiger besværet: Som Søren E. Frandsen opsummerende og opmuntrende sagde:

"Tænk stort og ud af boksen! High Risk – High Reward" 

Søren 3

Resten af dagen stod på fokuserede, videnskabelige diskussioner i seks følgende spor: 

- Social Sustainability from global perspectives
- Ageing and ageing-related diseases
- Responsible and sustainable Production and Consumption of resources 
- Climate and Water – effects, challenges, and techniques
- Research on Social, Economic and Political Inclusion 
- Artificial Intelligence Science and applications 

Gruppearbejde
Herefter var der opsamling og efterfølgende networking. 

Verdensmålsforum_networking

Verdensmålsforum_networking 3

 
 
Redaktionen afsluttet: 01.10.2021