Skip to main content
DA / EN
Karriere

SDU underviser studerende i at få en god start på karrieren

Siden 2014 har SDU undervist studerende i, hvordan de kommer godt i gang med karrieren efter studierne, og nu viser tallene, at det virker.

Af Stine Charlotte Hansen, , 09-10-2018

Nyuddannede Jannik Sommerlund er kommet i job før adskillige af dem, han har læst med. Han var blandt de første studerende på SDU, som kunne vælge faget Career Management Skills. Et fag, der forbereder dem på at håndtere karrieren efter studierne.

- Jeg lærte, hvordan jeg skulle beskrive mine kompetencer, vigtigheden af at have et godt netværk og hvordan jeg skulle lave en god strategi for min jobsøgning, fortæller Jannik, som har læst cand.merc. i Erhvervsøkonomi.

- Allerede under fagets forløb fik jeg udviklet en praktikplads til et studiejob. Og efter jeg er dimitteret, har jeg brugt værktøjerne til at finde mit job.

Karriereforberedende fag

I 2014 startede SDU’s karrierevejledere med at udbyde det karriereforberedende fag. Faget gør de studerende mere bevidste om, hvordan de vil gribe deres jobsøgning an.

-Vi så tidligere, at de studerende gik alt for sent i gang med at overveje karriere og jobsøgning efter studierne. Det betyder, at de går ledige længere end nødvendigt.

- Det er derfor, vi startede faget, siger Jacob Krummes, der er afdelingsleder for karrierevejlederne i SDU RIO (Research & Innovation Organisation).

Mindre ledighed

Nu er det første kuld studerende, som har haft faget, ude for at søge arbejde, og tallene for Jannik Sommerlunds cand.merc-hold viser, at de, der har haft faget, har en ledighed på seks procent, mens de, der ikke har haft faget, har en ledighed på 15 procent.

Det er ikke underligt, synes Danmarks første professor i karrierevejledning, Rie Thomsen, leder af forskningsenheden i vejledning på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet. At få styr på karrieretanker og ideer er nemlig ikke spild af tid.

-Faget giver de studerende rum til at udforske mulighederne omkring deres karriere, og det gør dem parate til at håndtere deres fremtid. Det er gode resultater, og forventet, når man kigger på forskningen og teorien bag, siger hun.

Billedet viser Jannik Sommerlund foran indgangspartiet til hans nye arbejdsplads.

På SDU arbejder karrierevejlederne med metoder, der er inspireret af udenlandske universiteter som University of Warwick og University of Dundee, der er de helt store på feltet.

-Vi har været meget bevidste om, at karriereundervisningen er baseret på forskning og ikke bare bliver en sludder for en sladder, siger Jacob Krummes, som har været leder for karrierevejlederne i en årrække.

-Det stærke afsæt i forskningen på området gør forskellen, så karriereundervisningen har det, der skal til, for at de studerende kan håndtere deres fremtid på den måde, som er rigtig for dem, siger professor i karrierevejledning, Rie Thomsen.

Rum for undersøgelse

-Det er en udfordring at lave karrierelæring, for det er ikke at gøre de studerende målbevidste og fokuserede.

-SDU’s karrierevejledere har været optaget af teorierne og metoderne bag karrierelæring som et fagligt felt, og det skaber de gode resultater.

- De peger på, at det gælder om at skabe rum for at de studerende sammen kan undersøge, hvor de vil hen i deres liv, og give dem mulighed for at se, at der er mange måder at have et arbejdsliv på, siger hun.

Det har været med til at gøre det klart, hvilke typer job der passer til mig

Jannik Sommerlund, Nyuddannet

Da faget blevet startet, tilbød SDU det på fire uddannelser. I 2018 udbyder universitetet det på 18 uddannelsesretninger.

- Vi kan se en overvældende interesse blandt uddannelserne på SDU i at starte faget op som en del af deres tilbud til de studerende, siger afdelingsleder Jacob Krummes.

- Og vores evalueringer viser, at de studerende i høj grad er tilfredse med faget. Derfor er vi også glade for at se, at det virker, når de kommer ud siger han og tilføjer, at Aarhus Universitet i år udbyder faget for første gang stærkt inspireret af arbejdet på SDU.

Statistik og motivering

Jannik Sommerlund har i sin jobsøgning brugt tid på at finde statistikker over, hvilke kompetencer der vægter højest hos arbejdsgivere.

Han har også tænkt over, hvad der motiverer ham, og hvordan han ser sin fremtidige karriere – alt sammen noget, han har lært at gøre i det karriereforberedende forløb.

-Det har været med til at gøre det klart, hvilke typer job der passer til mig, og måske endnu vigtigere, hvilke jobs der ikke ville fungere, siger han.

Effekt rækker ud i fremtiden

Professor i karrierevejledning, Rie Thomsen, forklarer, at effekten af at have haft et godt karriereforberedende fag rækker langt ud i fremtiden for de studerende – også længe efter de har forladt universitetet.

For når de studerende én gang har lært at håndtere deres karriere på den rigtige måde, kan de gøre det, næste gang, de får behov for det og ikke mindst kan de opsøge karrierevejledning, når de har brug for det.

-SDU gør ikke alene studerende bedre rustet til den første overgang mellem studie og job – men også den næste gang, der sker et skift, og den næste igen. Det er vigtigt, siger hun.


Læs mere

Career Management Skills

  •  Det karriereforberedende fag kører i dag på 18 uddannelser.
  • På Humaniora kører det på 12 kandidatuddannelser, og på størstedelen er faget obligatorisk og ECTS-belagt.
  • Faget er tilpasset den enkelte uddannelse – nogle forløb kører med mentorskaber, andre forløb er praktikorienteret.
  • De studerende har faget et enkelt semester.
Redaktionen afsluttet: 09.10.2018