Skip to main content
DA / EN
Droneteknologi

SDU-droner skal kortlægge afrikansk land

Med droner skal forskere fra SDU opmåle matrikler i Sierra Leone, som skal sikre lokalbefolkningens ejendomsret i et af verdens fattigste lande. Verdensbanken har doneret 41 millioner dollars til pilotprojektet, som er i samarbejde med Ingeniører Uden Grænser.

Af Jakob Haugaard Christiansen, , 23-09-2022

Det er nok de færreste af os, der tænker på skødet eller at vores matrikel er del af en national database, når vi klipper ligusterhækken eller sætter hegn op på grunden. 

Men faktisk har 75 procent af verdens befolkning ikke adgang til matrikelkort eller skøder, som vi kender det i Danmark, hvor vi har et af verdens bedst udbyggede systemer for kortlægning og ejendomsregistrering.  

I et af klodens fattigste lande, Sierra Leone i Vestafrika, forsøger parlamentet at ændre på det med ny lovgivning. Nu skal dansk viden og droneteknologi i spil for at sikre lokalbefolkningens krav og rettigheder over egen jord, som er i høj kurs til bl.a. plantagedrift og udvinding af råstoffer. 

Dronetest og undervisning 

Droneteknologi fra SDU kan blive et afgørende værktøj i opbygningen af det system i landet, hvor grænser og jord er fastlagt af stammer og høvdinge traditionelt set. Midt i september landede to droneforskere sammen med repræsentanter for Ingeniører Uden Grænser (IUG) i Freetown i Sierra Leone. 

- Det er et todelt projekt, hvor vi både skal demonstrere og teste droneteknologi til at kortlægge to udvalgte ejendomme (matrikler, red.) i en lille landsby. Samtidigt skal vi introducere en gruppe ingeniørstuderende til droneteknologi, så de på sigt selv kan varetage opgaver som denne, siger lektor og droneforsker på SDU's dronecenter, Dylan Cawthorne. 

Projektet handler i stor udstrækning om tillid for de lokale. Det stykke jord er hele deres liv. Så når vi introducerer dem for ny teknologi, skal de selvfølgelig føle sig trygge ved det

Dylan Cawthorne, lektor

Størstedelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen i landet, som i dag kun har begrænset kortlægning og opmåling af jorden. Dansk viden kan være med til at sikre, at lokalbefolkningen bogstavelig talt får papir på deres jord og den værdi, den repræsenterer. 

- Vi er et af de førende lande i verden, når det handler om kortlægning. Det her projekt kan være afgørende for demokratiseringen i landet og samtidigt sikre de lokale ejerskabet over egne jordstykker, som har en stor økonomisk værdi indenfor alt fra mineraler og råstoffer til skovbrug og palme-plantager, siger generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen fra Ingeniører Uden Grænser, som siden 2009 har været til stede i Sierra Leone. 

Ny lovgivning sikrer rettigheder 

Parlamentet og regeringen i Sierra Leone har for nylig vedtaget ny national lovgivning på området. Verdensbanken, som globalt set har haft fokus på kortlægning og etablering af ejendomsmatrikler siden 2009, bakker op med en donation på 41 millioner dollars. 

Pengene skal finansiere opbygningen af institutioner, systemer og databaser til opbevaring af kortinformation. Kort som måske skal leveres fra droner i fremtiden. 

Mens Verdensbanken og parlamentet i Sierra Leone skal bygge et system op, som bl.a. skal sikre adgangen til data og kort, skal forskerne og droneeksperterne fra SDU ud i marken og kortlægge ejendomme med dronerne.  

- Normalt går man rundt på jorden med GPS og markerer jordstykkernes grænser med enten flag eller hvid maling. Det vil vi også gøre brug af, så de lokale kan se markeringerne på de dronekort, vi printer ud til dem. På den måde vil vi sikre, at der er en stor grad af genkendelighed i dronekortene, de skal forholde sig til, siger Frederik Mazur Andersen, som er ingeniør på dronecentret på Det Tekniske Fakultet og med på rejsen. 

Det handler om tillid

Dronerne og ny teknologi kan få en afgørende rolle i de ambitioner, som Verdensbanken har med sin trecifrede milliondonation. Men i et land som er præget af traditioner og meget lidt brug af teknologi kræver det en udpræget grad af tillid, understreger Dylan Cawthorne. 

- Projektet handler i stor udstrækning om tillid for de lokale. Det stykke jord er hele deres liv. Det er der, de bor, og det er der, de dyrker deres mad, opdrætter dyr og stifter familie. Så når vi introducerer dem for ny teknologi, så skal de selvfølgelig føle sig trygge ved det, siger han. 

En stor del af projektet handler om at informere lokalbefolkningen om projektets ambitioner. Og de farer som lurer, når man pludselig står med et skøde i hånden, lyder det fra Ingeniører Uden Grænser. 

Vi er meget opmærksomme på, at vi aldrig skubber teknologier ud i et land eller område, uden at vi også hjælper befolkningen til, hvordan de skal bruge den

Dorte Lindegaard Madsen, generalsekretær

- Det er også vores opgave at sige, pas nu på, at der ikke kommer store firmaer og franarrer jer jeres jord og tvinger jer væk. Så mister de hele deres eksistensgrundlag. Vi er meget opmærksomme på, at vi aldrig skubber teknologier ud i et land eller område, uden at vi også hjælper befolkningen til, hvordan de skal bruge den og forstår de afledte effekter, siger generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen, IUG. 

IUG samarbejder med de rådgivende ingeniørfirmaer Niras og Cowi, som har doneret en drone til projektet. Desuden er den ene af de to udsendte IUG-repræsentanter tidligere landmåler for netop Cowi og har mange års erfaring med kortlægning i Afrika. 

Kort om projektet:

SDU skal som partner i Ingeniører Uden Grænser (IUG) levere den teknologiske viden og ekspertise, når IUG i samarbejde med lokale NGO’er og studenterforeninger i Sierra Leone skal gennemføre et pilotprojekt om brugen af droner til kortlægning. 

Et hold af drone-eksperter fra SDU’s dronecenter og ansatte fra IUG eri Sierra Lione 17. - 27. september. Tæt på byen Kalanga, fem timers kørsel fra hovedstaden Freetown, skal holdet på to udvalgte jordområder afprøve droner til kortlægning af ejendomsgrænser. 

SDU-forskerne har både en såkaldt multirotor-drone og en fastvinget drone med til Afrika. Den fastvingede drone har faktisk været brugt til opmåling i Danmark, da den er er doneret til projektet af ingeniørfirmaet Cowi. 

Udover projektet med kortlægning af ejendomme skal SDU også medvirke i et andet droneprojekt på turen, som omhandler klimamålinger. 

Midlerne til projektet i Sierra Leone kommer fra Kulturstyrelsen og CISU, Civilsamfund i udvikling, som er et Danida-projekt. 

Kontakt

Dylan Cawthorne, lektor, SDU’sDroncenter 
Kontakt: 5177-7090 / dyca@mmmi.sdu.dk

Dorte Lindegaard Madsen, generalsekretær, Ingeniører Uden Grænser 
Kontakt: 5059-9406 / dlm@iug.dk 

Redaktionen afsluttet: 23.09.2022