Skip to main content

Udviklingsprojekt om elevers samskrivning

Bevillingshaver: Ellen Krogh
Afsluttet: 2016

Indhold
Udviklingsprojekt om elevers samskrivning blev gennemført på Fredericia Gymnasium i skoleåret 2015-2016. Projektet involverede 9 lærere med forskellige fag og blev understøttet og evalueret af Ellen Krogh (Krogh 2016). Målet var at gennemføre systematiske og reflekterede undersøgelser af i hvilken grad elevers samskrivning i fagene bidrog til deres individuelle skrivekompetencer.

Finansiering 
Udviklingsprojekt om elevers samskrivning blev finansieret af Fredericia Gymnasium.

Projektgruppe

De medvirkende lærere: Henrik Toft, lokal projektleder, Niels Bauer, Erik Langkjær Hansen, Catharine Linke, Sonja Mahler, Dorette Mortensen, Astrid Marie Overgaard, Mads Kristian Petersen, Pernille Riddersholm.

Repræsentant for Fredericia Gymnasiums ledelse: uddannelsesleder Rita Juncher Christensen.

Forskningsbaseret projektstøtte og evaluering: Ellen Krogh, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Projektperiode
08/2015 - 06/2016