Skip to main content

Sprogvurdering og Sprogstimuleringsforløb

Bevillingshaver: Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Periode: 2018-2019

Forskningsprojektet består af foskere fra SDU der i samarbejde med Deloitte og en række University Colleges skal hjælpe børnehaveklasse-eleverne i landets udsatte boligområder til et afgørende sporligt løft.

 

I oktober 2018 begyndte pilotprojektet med sprogprøver og sprogstimulering på 23 skoler, og i det efterfølgende skoleår udrulles Undervisningsministeriets udviklingsprogram med sprogprøver i 0. klasse til alle skoler, hvor mere end 30 procent af børnene bor i et udsat boligområde.

 

Det nye udviklingsprogram har tre fikspunkter med afsæt i den nyeste forskning: elevernes trivsel, inddragelse af børnehaveklasselederne og deres faglighed, sprogprøverne bygges ammen med sprogstimulering, så hele klassen bliver dygtigere til sprog, mens sprogprøverne gennemføres

 

Læs mere om projektet her