Skip to main content

Kompetenceudvikling på pædagoguddannelsen

Bevillingshaver: Jakob Bøje
Afsluttet: 2016

Indhold
Projektet var et forsknings-udviklingsprojekt på pædagoguddannelsen i Nykøbing Falster, UCSJ. Projektet havde til formål at inspirere og kvalificere underviseres og lederes praksis. Dette skete via diskussion af en række klasserumsobservationer, som blev foretaget af forskere på SDU.

Finansiering
Projektet blev samfinansieret af pædagoguddannelsen i Nykøbing Falster og SDU.

Projektgruppe
Jakob Ditlev Bøje (SDU)
Helle Winum (SDU)
Claus Henriksen (pædagoguddannelsen Nykøbing Falster)

Projektperiode
01.11.15-01.03.2016