Skip to main content

Film som praktisk-musisk faglighed

Bevillingshaver: Kirsten Drotner og Heidi Philipsen
Afsluttet: 2017

Indhold
Følgeforskning, der har til formål af dokumentere læreres efteruddannelse i projektet, som udvikler tværfaglige filmundervisning i fagene dansk, musik og billedkunst og valgfagene drama, billedkunst og filmkundskab med henblik på at udvikle filmpædagogik i grundskolen. Undersøgelsen omfatter 41 lærere og i alt 684 elever i hhv. i indskoling (0.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-10. klasse)

 

Bevilling
Projektet udgør en del af indsatsområdet ‘Fyn er film’, der indgår i Kulturregion Fyns kulturaftale 2015-18 med ni kommuner i regionen. Projektet har endvidere modtaget støtte via Undervisningsministeriet og Det danske Filminstitut.
Bevilling til følgeforskningsprojektet: 350.000 kr (check gerne lige Dorte Winther om det er korrekt – der er tale om to kontrakter)

 

Projektgruppe           
Kirsten Drotner og Heidi Philipsen. I efteråret 2015 deltog lektor Lotte Nyboe i arbejdet. 

 

Bevillingsperiode
1.8.2015-1.2.2017 

 

Resultat
Rapporten Udvikling af tværfaglig filmpædagogik: Kreativitet, kreation og kollaboration af Kirsten Drotner og Heidi Philipsen.