Skip to main content

Faglighed og skriftlighed

Bevillingshaver: Ellen Krogh

Webside: Faglighed og skriftlighed

Hvorfor dette projekt?

Skrivning er en nøglekompetence i dagens samfund. En vigtig årsag til dette er den teknologiske udvikling i kommunikationsmedierne, som grundlæggende har ændret skriftlighedens karakter og praksisformer, og som har øget skriftlighedens udbredelse og betydning dramatisk.

Det er imidlertid også karakteristisk at der mangler systematisk viden om hvad tekstsamfundet har af konsekvenser i et fagligt perspektiv. Hvad betyder de øgede krav om skriftlig kompetence for den enkelte i et læringsbiografisk perspektiv, og hvordan håndteres tekstsamfundet i fag og uddannelser?

Formålet med forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed er at belyse disse spørgsmål gennem en kvalitativ undersøgelse af skriftbrug i gymnasiale uddannelser. 

Projektet er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) med en fireårig bevilling fra 2010 til 2014. Projektets officielle titel er Writing to learn, learning to write. Literacy and Disciplinarity in Danish Upper Secondary Education. Projektet ledes af professor Ellen Krogh, Institut for Kulturvidenskaber.