Skip to main content

Faglighed i gymnasiet

Bevillingshaver: Ane Qvortrup
Periode: 2018-2019

Projektets formål er at undersøge udviklingen og niveauet i gymnasieelevers faglighed i et historisk 50-års perspektiv i fire fag, dansk, engelsk, matematik og fysik. Undersøgelsen sætter fokus på både udviklingen i indholdet af viden, færdigheder og kompetencer og på balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer. Fagligheden undersøges gennem systematiske analyser af både aktuelle og historiske A) undervisningsbeskrivelser og B) eksamenssæt og besvarelser fra Danmark, Sverige og Norge samt C) spørgeskemaundersøgelser på tværs af de uddannelsesmæssige niveauer fra grundskolen til universitetet.

 

Projektet er finansieret af undervisningsministeriet: læs mere her.

 

Fra Institut for Kulturvidenskaber deltager 11 uddannelsesforskere og administrative medarbejdere i projektet, professor Ane Qvortrup er projektleder. De fagansvarlige for undersøgelserne af dansk, engelsk, matematik og fysik er lektor Peter Hobel, lektor Camilla Kølsen og lektor Torben Spanget Christensen samt adjunkt Eva Lykkegaard. Til hver fag er tilknyttet både en national og nordisk sparringspartner. Ministeriet har desuden nedsat ekspertgrupper for hvert fag, som forskerne fra SDU samarbejder med.