Skip to main content

Etiske læreprocesser - udvikling af en professionsetik for pædagoger

Bevillingshaver: Bjørn Ribers
Afsluttet: 2016

Indhold
Projektet har gennem dialogisk aktionsforskning udforsket nye didaktiske perspektiver på hvordan pædagoger, via en brobygning mellem uddannelse og praktik, kvalificeres til at håndtere etiske problemstillinger. Forskningsprojektet viser, at etiske læring kan afhjælpe fænomenet moral distress, som opstår i krydsfeltet mellem lovgivning, økonomiske og politiske rammer og den konkrete pædagogiske praksis.

Samarbejdspartnere
University College Capital, BUPL, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet

Projektperiode
12/2011 - 4/2016

Forskningsleder
Bjørn Ribers, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Projektet er støttet af BUPL's forskningspulje.