Skip to main content

Børns film- og mediekompetencer for fremtiden

Bevillingshaver: Kirsten Drotner
Afsluttet: 2016

Indhold

Projektet Horisontal Innovation gennem Kompetenceudvikling (HIK) – med undertitlen hverdagsinnovation i små og mellemstore virksomheder – sætter fokus på én af de helt store udfordringer i det danske samfund: Hvorfor sker innovation ikke? Hvorfor har vi i Danmark både en faldende grad af innovation og af produktivitetsudvikling?

Projektet vil på baggrund af nyere undersøgelser håndtere denne dobbelte kompetenceudfordring ved at integrere og styrke erhvervsskolerne som et strategisk virkemiddel i innovationssystemet.

 

Finansiering

Åbne midler og FI

 

Bevillingshaver

Niels Henrik Helms 

 

Projektperiode

Januar 2012- juni 2015