Skip to main content

Kvote 2

13 %-stigning i søgningen til Syddansk Universitets bacheloruddannelser

Tallene for årets søgning til de videregående uddannelser via kvote-2 er blevet offentliggjort. På Syddansk Universitet ses en positiv stigning på 13 procent sammenlignet med sidste år.

Der er flere, der ønsker at starte på en af Syddansk Universitets bacheloruddannelser i forhold til i 2022.

Det står klart, efter Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort søgningstallene for årets kvote-2-ansøgning. Det totale antal af ansøgninger lander på 14.343.

Nye uddannelser skubber tallene i den rigtige retning

Efter flere år med faldende søgning ses nu en meget positiv fremgang, men der er stor variation i søgningen til uddannelserne.
Fremgangen ses hovedsageligt på ingeniøruddannelserne i Sønderborg og de samfundsvidenskabelige uddannelser. Stigningen er i høj grad båret af nogle af de nye uddannelsestilbud, som Syddansk Universitet har oprettet – blandt andet som led i en styrket, regional tilstedeværelse.

Her kan fremhæves jurauddannelsen i Esbjerg, en ny uddannelse i kunstig intelligens i Odense og en ny ingeniøruddannelse i Software Engineering i Sønderborg.

- Jeg er meget tilfreds med, at ansøgningstallene viser, at vi er lykkedes med at skabe nye, attraktive uddannelsestilbud på vores campusser. Det er meget positivt, at så mange gerne vil studere på Syddansk Universitet og søger ind på vores spændende og relevante uddannelser, vi har i hele regionen. Vi er tidligt i optagelsesprocessen, men vi håber, at det også vil resultere i, at vi til sommer, kan tilbyde de kvalificerede en plads på deres drømmestudie, siger Helle Waagepetersen, prorektor på Syddansk Universitet.

Universitetet oplever desuden en marginal stigning på 3 % i søgningen til kandidatuddannelserne i forhold til 2022, hvilket svarer til 9.125 ansøgninger.

Redaktionen afsluttet: 17.03.2023