Skip to main content
DA / EN
Slagelse

SDU og RUC’s forhandlinger er indstillet

Mere end seks måneders undersøgelser, som skulle have ledt til Roskilde Universitets overtagelse af Campus Slagelse fra Syddansk Universitet, er afsluttet uden, at parterne har nået en aftale.

Den 1. marts indgik Syddansk Universitet og Roskilde Universitet en hensigtserklæring, der sigtede mod, at Roskilde Universitet skulle overtage Campus Slagelse pr. 1. september 2024.  

-På baggrund af hensigtserklæringen blev der indledt en god, konstruktiv og meget grundig proces. Jeg vil gerne sige Roskilde Universitet tusinde tak for et meget fint samarbejde, hvor ønsket fra begge parters side har været at lande en god aftale. Vi har aldrig været i tvivl om Roskilde Universitets gode intentioner. Men trods begge parters gode vilje til at komme i mål med hensigtserklæringen, må vi nu efter et halvt års undersøgelser og dialog erkende, at forhandlingerne ender uden en aftale om overdragelse, siger rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringsmose.  

-Vi så et stort potentiale i at overtage SDU’s aktiviteter i Slagelse. Men på Roskilde Universitet vil vi fortsat arbejde for at være universitet for hele Sjælland. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at vi er i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle uddannelsestilbud, der er skræddersyet til Vestsjællands behov, og vi vil fortsat være i dialog med lokale aktører, herunder kommuner, virksomheder og interessegrupper, siger rektor på Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen.

Udfordret økonomi  

-Årsagen er, at vi desværre ikke kan finde fælles fodslag i forhold til økonomien. Den demografiske udvikling med mindre og mindre ungdomsårgange har betydet et markant fald i antallet af studerende på Campus Slagelse de seneste år – og dermed færre uddannelsesindtægter. Det udfordrer økonomien. På baggrund af dette må vi desværre konkludere, at forhandlingerne er endt uden resultat – og at de gode ønsker i hensigtserklæringen ikke kan realiseres, lyder det samstemmende fra Jens Ringsmose og Hanne Leth Andersen.  

SDU’s ledelse vil nu vurdere situationen og overveje alternative muligheder for Campus Slagelse.  

Redaktionen afsluttet: 20.09.2023