Skip to main content
Pressemeddelelelse

Viden om samarbejde og eksport skaber øget vækst

Mange virksomhedsejere går med tanker om at bevæge sig ud på eksportmarkedet – eller at øge deres eksisterende eksport. Med VVX-projektet – Vækst via Viden og eXport – der er støttet af Industriens Fond, har forskere og konsulenter på SDU siden april 2015 arbejdet med udviklingen af eksportsamarbejder mellem erfarne eksportvirksomheder og mindre virksomheder uden eksport. På en afslutningskonference den 9. februar kl. 14-17 på SDU i Kolding, kan virksomheder og andre interesserede høre om resultaterne og få viden og værktøjer til selv at arbejde med eksportsamarbejder. De deltagende virksomheder vurderer, at de har et eksportpotentiale på 60 mio. kroner.

Ny tilgang skaber ny eksport
Den nye tilgang til eksport gennem forpligtende virksomhedssamarbejde kan få virksomheder ud på nye markeder, skabe nye produkter, og øge eksporten fra Danmark. Det er en agenda som Industriens Fond har sat fokus på gennem længere tid.

”Adgangen til nye markeder og ny eksport er altafgørende for danske virksomheder. VVX-projektet har bidraget til, at nogle af de virksomheder, der hidtil, af forskellige årsager, har afholdt sig fra at eksportere, nu har fået værdifuld sparring hos succesfulde eksportører og derigennem oparbejdet både viden og praktiske kompetencer til at rykke ud over Danmarks grænser,” fortæller Mads Lebech, adm. direktør hos Industriens Fond og tilføjer:

”Ved at lære af erfarne virksomheder, så kan mindre erfarne virksomheder komme hurtigere i gang med at eksportere og måske undgå at skulle betale nogle af de dyre lærepenge der ofte er en del af vejen mod nye markeder. Udenlandske studerende har også bidraget til projektet og virksomhederne med et godt kendskab til specifikke eksportmarkeder og kulturer og den viden har bidraget til at åbne nogle døre, som ellers har været svære at åbne for virksomheder, der ikke har erfaring inden for eksport og salg i udlandet.”

De 14 virksomheder der har deltaget i VVX-projektet vurderer, at eksportpotentialet inden for de næste to år udgør i omegnen af 60 mio. kroner, og har gennem cirka 12 måneders samarbejde i snit genereret 4,2 mio. kroner i eksportindtægter på baggrund af metoderne fra projektet.

Udnytter samarbejdet
I projektet blev der etableret succesfulde eksportsamarbejder mellem flere forskellige danske SMV’er. Samarbejdet blev faciliteret og understøttet af interAct ved Syddansk Universitet.

”Når en virksomhed vil etablere eksport for første gang, er det tidskrævende og vanskeligt at få de rigtige kontakter og finde de rette kanaler. Men ved at trække på allerede eksporterfarne virksomheder, kan man skabe samarbejder, der både udnytter eksportkanalerne og innovationskraften, så alle parter får noget ud af samarbejdet,” forklarer Ivan Tyrsted, projektleder på VVX-projektet og konsulent ved interAct.

Inspiration til udvikling
Som markering af projektets afslutning har alle interesserede mulighed for at deltage i afslutningskonferencen, hvor direktør Søren Ravn fra Sjølund A/S, innovationschef Kirsten Jensen fra Easyfood A/S og direktør Per Lachenmeier fra EasyRobotics fortæller om deres tilgang til og erfaring med eksportsamarbejde – og udbyttet af at deltage i VVX-projektet.

I forbindelse med konferencen udgiver projektet en rapport, som beskriver, hvordan eksport-samarbejder kan etableres og drives, ligesom den beskriver en række værktøjer, som kan hjælpe til at sikre den bedst mulige udvikling for virksomhederne.

Deltagelse i afslutningskonferencen er gratis. Du kan tilmelde dig og læse mere på interActs hjemmeside

Kontaktpersoner
Ivan Tyrsted, projektleder, interAct SDU, tlf. 6011 1393 og ivt@sdu.dk
Nicki Møller, projektassistent, interAct SDU, tlf. 21261752 og nim@sdu.dk
Ole Østrup, formidlingsansvarlig, Industriens Fond, tlf. 2380 0660 og oos@industriensfond.dk

Yderligere oplysninger om VVX-projektet
Hjemmeside: http://www.industriensfond.dk/VVX
Projektnavn: Vækst via Viden og eXport
Projektejer: Syddansk Universitet
Tid: 2015-2016
Finansieret med 3,8 mio. kr.

Info om afslutningskonferencen

 • Konferencen holdes på SDU Kolding, Universitetsparken 1, torsdag d. 9. februar 2017 kl. 14-17.
 • Dagens program er især væsentligt for erhvervsledere, virksomhedsejere og salgsledere.
 • Bag konferencen står interAct ved SDU og Industriens Fond. interAct har drevet projektet Vækst via Viden og eXport, som er støttet af Industriens fond, og konferencen samler op på de resultater og den viden, der er blevet skabt i forbindelse med projektet.
 • Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig på interActs hjemmeside 

Program for afslutningskonferencen

 • 14.00: Ankomst, netværk og inspirations-markedsplads
 • 14.20: Baggrund v/Lone Toftild, daglig leder, interAct SDU
 • 14.45: En vej til vækst gennem eksportsamarbejde v/Ivan Tyrsted, projektleder og konsulent, interAct SDU
 • 15.15: Inspirerende videns- og smagsprøver
 • 16.00: KEYNOTES: Eksportsamarbejde og VVX
  • v/ Søren Ravn, direktør, Sjølund A/S
  • v/ Kirsten Møller Jensen, innovationschef, Easyfood A/S
  • v/ Per Lachenmeier, direktør, EasyRobotics ApS
 • 16.45 : Opsamling v/Ivan Tyrsted, projektleder og konsulent, interAct SDU
Redaktionen afsluttet: 01.02.2017