Skip to main content
Optag 2019

Bedre balance mellem uddannelser

SDU har over 10 år ændret sit optag, så cirka halvdelen af de nye studerende nu starter på en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Af Bente Dalgaard, , 08-08-2019

I 2010 blev to ud tre nye studerende på Syddansk Universitet optaget på en humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse.

Og de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser måtte deles om den sidste tredjedel.

Men der er siden sket mindre årlige forskydninger, som nu udmønter sig i, at cirka halvdelen af de 5298 studerende, som SDU i år har tilbudt en studieplads, kan starte på en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Vi er selvfølgelig glade for, at vores satsning er lykkedes, men vi har nu også fået god hjælp af de unge selv.

Bjarne Graabech Sørensen, prorektor

Rustet til fremtidige udfordringer

- Vi har nu et universitet, der er tættere på de behov, som samfundet efterspørger.

- Vi har lyttet til meldingerne fra politikerne og erhvervslivet, som ønsker flere højteknologiske uddannelser for at sikre, at Danmark også fremover er rustet til at løse store samfundsmæssige udfordringer, siger prorektor Bjarne Graabech Sørensen, der er formand for Uddannelsesrådet.

Større stigning på SDU

Især ingeniøruddannelserne har over flere år oplevet større søgning og større optag, og i år ses også en pæn vækst inden for de naturvidenskabelige uddannelser, ikke mindst fysik, matematik og datalogi.

- SDU har haft en større stigning inden for teknik og naturvidenskab end sektoren som helhed. Vi er selvfølgelig glade for, at vores satsning er lykkedes, men vi har nu også fået god hjælp af de unge selv.

- De er blevet langt bedre til at søge ind på uddannelser, hvor de har gode muligheder for at få job efter endt uddannelse, siger Bjarne Graabech Sørensen.

Færre på uddannelser med stor ledighed

Han peger samtidig på, at den ændrede balance mellem de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser og de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser ikke kun er opnået gennem vækst.

Siden 2015 har SDU optaget stadig færre på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

- I 2014 besluttede Folketinget, at der skulle sættes loft over de uddannelser, hvor ledigheden blandt nyuddannede kandidater var markant og systematisk.

På SDU betyder det, at vi har beskåret antallet studiepladser på en række uddannelser, og at vi for eksempel ikke længere har uddannelser i kinesisk, fransk og arabisk, siger Bjarne Graabech Sørensen.

Redaktionen afsluttet: 08.08.2019