Skip to main content
Levealder

Selv under de værste livsforhold klarer kvinder sig bedre end mænd

Netop offentliggjort forskning fra SDU viser, at selv når mennesket bliver udsat for de værst tænkelige levekår og sygdom, overlever kvinder længere end mænd.

 Af  Marianne Lie Becker, mlbecker@health.sdu.dk, 09-01-2018

Kvinder lever længere end mænd i næsten alle verdens lande.

Om kvinder også lever længere under ekstreme livsvilkår, har Virginia Zarulli  sammen med kolleger på SDU undersøgt og publiceret i  i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

For at svare på spørgsmålet har hun analyseret data for syv historiske befolkningsgrupper, hvor den forventede levealder var ekstremt lav, nemlig under 20 år.

Grupperne er slaver i Trinidad og frigivne amerikanske slaver i Liberia i begyndelsen af det 19. århundrede, den svenske, irske og ukrainske befolkning under hungersnøden i henholdsvis 1772-1773, 1845-1849 og 1933, samt den islandske befolkning under mæslingeepidemien i 1846 og 1882.

-Vi undersøgte netop disse befolkningsgrupper på grund af de ekstreme forhold, som de blev udsat for. Herved kunne vi få svar på, om kvinder overlevede bedre end mænd under hungersnød og sygdom, fortæller Virginia Zarulli, der er adjunkt på Forskningsenheden for  Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi.

Forskellen skyldes dødelighed hos børn

Under de ekstreme livsvilkår, som var til stede hos alle de analyserede befolkningsgrupper, var den forventede levealder for kvinder stadig højere end for mænd, og kvinderne kunne forvente at leve 0,5-3,5 år længere.

Det var også tilfældet for gruppen med den lavest kendte forventede levetid fundet hos mennesker, nemlig de frigivne amerikanske slaver i Liberia, som havde en forventet gennemsnitlig levealder på bare to år.

I alle befolkningsgrupper var den primære årsag til forskellen i levealder for mænd og kvinder store forskelle i børnedødeligheden.

Ifølge forfatterne peger resultaterne på, at kvinders fordel i forhold til overlevelse har betydelige biologiske årsager, som påvirkes af sociale og miljømæssige faktorer.

- Når nyfødte piger har en bedre overlevelse end nyfødte drengebørn tyder det på, at det er en biologisk effekt frem for et resultat af sociale forhold. Den grundlæggende biologiske forskel i overlevelse bliver selvfølgelig påvirket af sociale forhold og det miljø man opholder sig i, men resultaterne peger på en stærk biologisk forklaring bag forskellen i mænd og kvinders overlevelse, siger Virginia Zarulli.

Kvinder har dårligere helbred

Resultaterne af undersøgelsen er med til at belyse, hvorfor kvinder lever længere end mænd på trods af, at de har et dårligere helbred – en af grundene til, at mange aldringsforskere spår om en fremtidig befolkning domineret af et stigende antal enker med dårligt helbred.

Kvinder er nemlig generelt mere syge end mænd, men har en lavere dødelighed. 

Læs artiklen: ”Kvinder lever længere end mænd selv under svær hungersnød og epidemier” af Virginia Zarulli et al.

Mød forskeren

Virginia Zarulli er adjunkt ved Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi på Max-Planck Odense Center, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 09.01.2018