Skip to main content
DA / EN

Kør i H.C. Andersens hjulspor

H.C. Andersens Centret på Syddansk Universitet inviterer turismen og fynske kulturarvssteder til et samarbejde ved at igangsætte helt ny forskning i virtuel storytelling. Allerede fra næste sommer kan det resultere i turisters mulighed for- i bogstavelig forstand - at køre i den berømte eventyrforfatters hjulspor

-De fynske herregårde var i den grad en del af Andersens verden fra ca. 1830’erne og frem. Vi ved eksempelvis, at han besøgte Glorup Gods ved Ørbæk 32 gange, ligesom Lykkesholm Slot, Broholm med mange flere var velbesøgt af Andersen, fortæller professor ved H.C. Andersen Centret, Johs. Nørregaard Frandsen.

I en samtale med grev Michael Ahlefeldt fra Egeskov Slot udvikledes den ide, at det skulle være muligt for eksempelvis turister og andre Andersen-interessede at følge i forfatterens hjulspor rundt på Fyn, og hvor udvalgte fynske godser og herregårde kunne danne mål eller pejlepunkter. Undervejs skal turisterne kunne lære noget om landskaber, kulturhistorie og H.C. Andersen.

Derfor har centret netop nu igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal afdække, hvordan man på bedst mulig vis gør den viden om Andersens mange rejser rundt i det fynske tilgængelige og ikke mindst nærværende. Centret har søgt og modtaget en bevilling på trekvart mio. kr. fra Region Syddanmark til forskningsprojektetet som får titlen ’I H.C. Andersens hjulspor’.

Projektet skal på den måde forlænge de H.C. Andersen’ske fodspor rundt i Odense, som blev etableret her i forsommeren. Hjulsporene fortsætter fortællingen ud på Fyn.

Forfatterens hjulspor kan følges fra 2015

 

-Vi går nu i gang med at undersøge, hvem der gerne vil være med i et samarbejde og hvordan man formidler en historiefortælling om Andersen med inddragelse af fysiske lokationer.  Det er forskning i, hvordan man fortæller en landskabshistorie - såkaldt litterær arvsturisme, fortæller professoren. Og så er det forskning, der i samarbejdet med andre aktører kan blive omsat i synlighed og praksis.

Allerede fra sommeren 2015 bliver det muligt for H.C. Andersen-interesserede at følge i forfatterens hjulspor rundt om til mindst et par af de fynske herregårde. Johs Nørregaard Frandsen håber, at mange af de fynske herregårde og godser vil være en del af historiefortællingen. Han er allerede nu i kontakt med flere, som har vist interesse, og i de nærmeste uger skal han, Ane Grum-Schwensen samt Anne Klara Bom fra centret i gang med netværksarbejdet.

Centrets rolle i projektet er at levere forskning, selve udførelsen kommer Udvikling Fyns turistfolk til at stå for.

H.C. Andersen lod sig selv inspirere

 

H.C. Andersen var selv en stor landskabsfortæller. Det ser man blandt andet i ’Den grimme ælling’, der indledes med: ’Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge’

Det lille eventyr ’Vanddråben’ skrev Andersen efter han havde besøgt godset Hofmansgave ved Otterup. Her så og prøvede forfatteren for første et mikroskop, som han blev meget betaget af.

-Og ligesom præcis det mikroskop står faktisk stadig på godset, og sådan er der mange spor af Andersen i det fynske land og på de fynske steder, fortæller Johs. Nørregaard Frandsen.

Af Maria Slej-Hasselstrøm, mash@sdu.dk 

Se artiklen i Ny Viden: 

 

Redaktionen afsluttet: