Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Highlight

EUNAD

EU-projekt om førstehjælp og krisebehandling til handicappede

Hvad er EUNAD?:
EUNAD: European Network for Psychosocial Crisis Management er et EU-projekt med formål at udvikle og implementere standardiserede retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til handicappede borgere, der har været udsat for en katastrofe eller terror.

Der er endnu ikke lavet nogle standardiserede europæiske retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til døve, blinde eller andre former for handicappede efter en katastrofe eller terror. Dette er baggrunden for, at  Videnscenter for Psykotraumatologi samarbejder med kollegaer fra Norge, Tyskland, Tjekkiet og Østrig for at udvikle og implementere disse.
Vi henviser alle interesserede til EUNAD's officielle hjemmeside, hvor al information om de forskellige projekter er samlet. 

 

 

 

 

 

Beskæftigelsesområder:
EUNAD beskæftiger sig med flere former for handicappede, heriblandt døve, blinde, fysisk hæmmede og udviklingshæmmede. EUNAD vil udforme anbefalingerne gennem:

  • Netværksdannelse med handicappede og fagpersoner inden for feltet
  • Interviews med handicappede
  • Ekspertmøder
  • Lokale og internationale workshops
  • Oprettelse af nationale arbejdsgrupper
  • Træningsprogrammer til fagpersoner 

 

Tidligere projekter:

Det første EUNAD-projekt fandt sted i 2013-2014. Blandt de danske deltagere var døve personer; tegnsprogstolke; læger og sygeplejersker fra døveteamet i psykiatrien; forskere, der var specialiseret indenfor psykotraumatologi, førstehjælp og krisebehandling; krisepsykologer, psykoterapeuter, falckreddere og Rigspolitiet. Det blev kortlagt, hvilke erfaringer de forskellige faggrupper havde med førstehjælp og krisebehandling til døve i katastrofer, ulykker eller kriser. Endvidere fremkom der nye, spændende overvejelser om de fremtidige anbefalinger til fagfolk, der arbejder med den målgruppe. Disse forventes at blive integreret i de endelige retningslinjer, som vil blive udmøntet på EU-plan.

Videnscenter for Psykotraumatologi har derudover for nylig gennemført et forskningsprojekt vedrørende de problemer bevægelseshæmmede oplever, når de bliver indblandet i en ulykke eller kommer til skade. Vi undersøgte, hvilke erfaringer kørestolsbrugere har med at klare vanskelige og truende situationer, og hvilke tanker, de gør sig om de nuværende hjælpemuligheder. 
Ydermere blev der præsenteret relevante oplysninger til professionelt personale, så de kan yde den bedste hjælp i tilfælde af større ulykker.

Resultater:
På baggrund af interviews, forskningslitteratur, erfaringer og viden fra andre projektlande, nåede arbejdsgruppen frem til en række anbefalinger, som kan ses nederst på denne side. 

 

 


Andet relevant litteratur:

Jeppesen, T., Skøt, L. & Elklit, A. (2015). Hjælp til døve og svært hørehæmmede i krisesituationer – nye retningslinjer. Redderen, 38 (1)

 

Gerwinn, F., Benz, P., Richter, L., Söhn, J., Bering, R. & Elklit, A. (2018). Hearing impairments. In European Network for Psychosocial Crisis Management - Assisting Disabled in Case of Disaster

 

Todorovac, A., Simonsen, L. D. & Elklit, A. (2018). Review of research. In European Network for Psychosocial Crisis Management - Assisting Disabled in Case of Disaster

 

Elklit, A., Simonsen, L. D. & Todorovac, A. (2018). No one left behind - The accessibility of medical and psychosocial services following disasters and other traumatic events: Experiences of physical disabled individuals in Denmark. In European Network for Psychosocial Crisis Management - Assisting Disabled in Case of Disaster.

 

Skøt, L., Jeppesen, T., Mellentin, A.I. & Elklit, A. (2016) Accesibility of medical and psychosocial services following disasters and other traumatic events: Experiences of Deaf and hard-of-hearing individuals in Denmark. Disability and Rehabilitation. DOI: 10.1080/096638288.2016.1236154

 

 

 

 

EUNAD kursusdag - Referat

Her kan du læse referater af de oplæg som blev holdt, da Videnscenteret fredag d. 22 september 2017 afholdte EUNAD kursusdag.

Se mere her

EUNAD kursusdag - Præsentationer og billeder

Her kan du se billeder, samt tre præsentationer, fra EUNAD kursusdagen.

Se mere her

Sidst opdateret: 15.07.2023