Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Når børn og unge traumatiseres

Barndomstraumer er et af psykopatologiens ældste og mest centrale temaer. Otto Rank (1884-1939) mente endog, at fødslen udgjorde barnets første traumatiske oplevelse. Teorien mødte stærk kritik, men Ranks pointe om, at kroppen ’husker’ voldsomme sanseindtryk gik dog ikke tabt og er i dag anerkendt som et vigtigt aspekt af de krisepsykologiske efterreaktioner.

Børn kan ligesom voksne blive udsat for tilfældige, tragiske begivenheder som bilulykker, naturkatastrofer, dødsfald eller livstruende sygdomme. Men på et område er barndommen en særligt sårbar periode; børns forsvarsløshed og afhængighed af voksne kan misbruges og udnyttes. Vi advarer vores børn mod at gå med fremmede, fordi vi frygter pædofili og kidnapning, men desværre traumatiseres børn ofte bag hjemmets fire vægge af voldelige eller seksuelle overgreb, omsorgssvigt eller som vidner til vold mellem forældrene.

Forskning omkring børn og traumer

De seneste år har Videnscenteret udført en masse ny forskning inden for børne- og ungdomsområdet, og denne forskning har formet sig inden for fire spor.

Det første spor retter sig mod måleredskaber til at måle traumereaktioner hos børn og unge. Selv de mindste børn kan traumatiseres og når det sker, er det vigtigt at sætte ind så hurtigt som muligt, for at undgå eller i hvert fald mindske de konsekvenser det kan have for barnet senere i livet. Børn udtrykker deres symptomer på andre måder end voksne og derfor er det nødvendigt med måleredskaber der er tilpasset den udtryksform som børn i forskellige aldre besidder, så man kan identificere de børn der har behov for behandling så tidligt som muligt. Af disse grunde har videnscenteret udført flere studier der vurderer validiteten og nøjagtigheden af de redskaber der allerede findes i udlandet, som den amerikanske ”Darryl” test og ud fra disse studier, har man udviklet et tilsvarende dansk måleredskab, Thomas, der kan benyttes ned til 6 års alderen. Herudover er en del forskning også rettet imod at udvikle et måleredskab, der kan måle traumareaktioner i endnu mindre børn ned til 4 år.

 

Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd udførte i 2008 et tværsnitsstudie af 4718 unge voksne på 24, født i 1984. 2980 deltog i et struktureret interview, der undersøgte deltagerens oplevelser omkring mishandling og omsorgssvigt i barndommen. Data fra dette studie har givet grobund for en masse forskning omkring konsekvenserne af mishandling i barndommen, og de faktorer der er med til at definere følgerne af disse oplevelser. Centeret har bl.a. benyttet denne store mængde data til at undersøge associationer mellem de forskellige typer af mishandling i barndommen, PTSD, skole-relaterede problemer, og misbrug af alkohol og stoffer senere i livet. Formålet med disse studier er at kunne forudsige, hvilke børn der er mest udsatte for forskellige problematikker, ud fra hvilken type af svigt eller mishandling de har været udsat for. I sidste ende kan det bruges til at specificere indsatsen over for udsatte børn og unge og sikre, at de får den helt rigtige hjælp.

 

Centeret har igennem de seneste år foretaget en række studier på unge 8. klassere i 10 forskellige lande, for at undersøge forekomsten af PTSD og potentielt traumatiserende oplevelser, samt en række beskyttelses- og risikofaktorer, der er med til at bestemme om disse oplevelser udløser skadende traumereaktioner som PTSD. Deltagerne i disse undersøgelser har udfyldt nogle spørgsmål omkring deres demografiske forhold, samt udfyldt nogle forskellige spørgeskemaer som bl.a. HTQ (The Harvard Trauma Questionaire), TSC (The Trauma Symptom Checklist) og CSQ (The Coping Style Questionaire). Disse studier har givet et sammenligningsgrundlag for at vurdere forekomsten af traumer og PTSD blandt unge fra forskellige lande både i, og uden for Europa. De har endvidere givet vigtig information omkring beskyttelses- og risikofaktorer relateret til udviklingen af PTSD efter en traumatisk oplevelse, der kan bruges til at specificere og forbedre indsatsen over for disse unge i de enkelte lande.

 

Det sidste spor omhandler traumatisering og misbrug blandt unge, og denne forskning er baseret på data fra et studie foretaget af Center for rusmiddelforskning på Aarhus universitet i 2012. Her har man via en række online spørgeskemaer indsamlet information omkring traumatiserende oplevelser, PTSD- symptomer, misbrugsvaner, demografiske faktorer og psykologiske faktorer som tilknytning og psykiske lidelser, hos 1988 deltagere mellem 15 og 18 år. Denne store mængde data har videnscenteret bl.a. benyttet til at undersøge forholdet mellem misbrugsvaner og PTSD.

 

Studierne inden for disse fire spor findes under litteraturboksen i højre hjørne, hvor du kan finde en oversigt over alt den forskning som videncenteret har publiceret inden for børne- og ungeområdet.

Videnscenterets forskning vedr. børn og unge

Her kan du få en oversigt over Videnscenterets forskning vedrørende børn og unge.

Børn

Måleredskaber til udredning af børn

Her kan du se de måleredskaber til børn, som Videnscenteret har udarbejdet.

Måleredskaber

Sidst opdateret: 29.09.2023