Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Vold

Du kan se publikationerne ved at trykke på årstallene. 

Vold - Voldtægt

 1. Elklit, A., Dokkedahl, S, & Vang, M.L. (2024). Hvad ved vi om ofre for seksuelle overgreb, som modtager behandling? En oversigt over forskning fra CSM Danmark. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi (1-34).
 2. Vang, M.L., & Elklit, A. (2024). De regionale centre for seksuelt misbrug. Rapport over effekt af behandling 2022-2023 – et fokus på komorbiditet efter seksuelle overgreb i barndommen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi (1-35).
 1. Christiansen, D.M. & Hansen, N.B (2023). Voldtægt og seksualiseret vold. I Elklit, A., Dokkedahl, S.B. & Christiansen, D.M. (Eds.). Voldsoffer i Danmark. (pp. 61-87). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
 2. Elklit, A., Pedersen, C. H. & Hagemann, C. (2023). Nordic empirical rape studies – of assistance to rape center workers. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU. (pp 1-49)
 1. Dokkedahl, S. B., Kristensen, T. R. & Elklit, A. (2022). Can Women Shelters help reduce symptoms of PTSD and C-PTSD? Trajectories of PTSD Symptom Develop-ment Following Partner- and Family Related Violence. Journal of Interpersonal Violence. Doi:10.1177/08862605211066568.
 2. Jørgensen, L. K., & Elklit, A. (2022). PTSD og Kompleks PTSD blandt støttesøgende stalkingudsatte i Danmark. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. (pp. 1-99).
 1. Sarah Dokkedahl , Trine Rønde Kristensen , Siobhan Murphy & Ask Elklit (2021) The complex trauma of psychological violence: cross-sectional findings from a Cohort of four Danish Women Shelters, European Journal of Psychotraumatology, 12:1, 1863580

 2. Elklit, A. (2021) Alarmerende ny viden om Voldtægtsofre. Politiken, 13. Februar.

 3. Vang, M. L., Løkkegaard, S. S. & Elklit, A. (2021). Samarbejdet i sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. (s. 1-72).

 4. McDonagh, T., Travers, Á., Murphy, S., & Elklit, A. (2021). Assessing Personality Pathology Response Sets in Perpetrators of Intimate Partner Violence. Journal of interpersonal violence, https://doi.org/10.1177/08862605211001482

 5. Elklit, A., Andersen, L. E. & Spindler, H. (2021). Psykiske følger efter voldtægt. En traumepsykologisk materialesamling. Oral presentation at Netværk for Personfarlig Kriminalitet, March 15.

 6. Andersen, L.P.A., Al Ali, S., Elklit, A. & Pihl-Thingvad, J. (2021). Social støtte efter arbejdsrelateret vold. Herning: Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning. (s. 1-40).Benzon, T. & Elklit, A. (2021). Effekten af gruppebehandling til voldtægtsofre. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU. (1-30).

 7. Hansen, N. B. & Hansen, M. (2021). Sekundær viktimisering i voldtægtssager - det andet overgreb. I T. Søberg, T. Baumbach, & L. K. Minke (red.), Voldtægtssager - Retssystemets akilleshæl: Teori og praksis Djøf Forlag.

 8. Hansen, N. B. & Hansen, M. (2021).Psykiske og fysiske reaktioner under og efter et seksuelt overgreb.. I T. Søberg, T. Baumbach, & L. K. Minke (red.), Voldtægtssager - Retssystemets akilleshæl: Teori og praksis Djøf Forlag.

 9. Elklit, A., Andersen, L. E. & Spindler, H. (2021). Psykiske følger efter voldtægt. En traumepsykologisk materialesamling. Oral presentation at Netværk for Personfarlig Kriminalitet, March 15.

 10. Bach, M. H., Hansen, N.B., Ahrens, C. R., & Hansen, M. (2021). Underserved survivors of sexual assault: a systematic scoping review. European journal of psychotraumatology, 12(1), 1895516. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1895516

 11. Bach, M. H., Hansen, N.B., & Hansen, M. (2021). What Characterizes Vulnerability? Interdisciplinary Perspectives on Service Provision for Survivors of Sexual Assault. Journal of Interpersonal Violence, DOI: 10.1177/08862605211006358. PMID: 33866834.
 12. Banzon, T. & Elklit, A. (2021). Effekten af gruppebehandling til voldtægtsofre. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU. (1-30).

1. Nina Beck Hansen, Sophie Lykkegaard Ravn & Maj Hansen (2020) Recorded Withdrawal from The Police Investigation Among Victims of Rape: A Mixed Method Ap proach to Identifying Case Characteristics and Police Documented Reasons. Nordic Psychology. DOI: 10.1080/19012276.2020.1862698


2. Ferrajao, P. & Elklit, A. (2020). World Assumptions and Posttraumatic Stress in a Treatment-Seeking Sample of Survivors of Childhood Sexual Abuse: A Longitudinal Study. Psychology of Violence. Doi: https://doi.org/10.1037/vio0000280


3. Vang, M.L., Ali, S.A., Christiansen, D.M., Dokkedahl, S., & Elklit, A. (2020). The role of age and mode of delivery in the STEPS intervention: a longitudinal pilot-study in treatment of posttraumatic stress symptoms in Danish survivors of sexual assault. European Journal of Psychotraumatology, 11:1, 1701778. Doi: 10.1080/20008198.2019.1701778


4. Karsberg, S., Charak, R. & Elklit, A. (2020). Association between dating violence and behavioral and health outcomes among early adolescents from Denmark: The role of exposure to childhood maltreatment. Violence and Victims, 35(5), 690-711. Doi: 10.1891/VV-D-18-00147.


5. Elklit. A. (2020). Samtykkeloven er en gratis omgang. Jyllandsposten, 141, 21. september, side 17.


6. Murphy, S., Shevlin, M., & Elklit, A. (2020). Child Maltreatment Typologies and Intimate Partner Violence: Findings From a Danish National Study of Young Adult. Journal of Interpersonal Violence, 35(3-4), 755 –770. Doi: org/10.1177/0886260517689889

L. H. Nielsen, M. Hansen & O. Ingemann-Hansen (2018): Predicting charges and convictions for rape suspects in Denmark: Characteristics associated with the notion of the ‘credible criminal’. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 19(2),136-151. Doi: 10.1080/14043858.2018.1526469


Beck Hansen, N., Hansen, M., Campbell, R., Elklit, A., Hansen, O. I. & Bramsen, R. H. (2018). Are Rape Cases Closed because of Rape Stereotypes? Results from a Danish Police District. Nordic Psychology. Doi: 10.1080/19012276.2018.1470552


Beck Hansen, N., Hansen, M., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Elklit, A., & Campbell, R. (2018). Rape crimes: Are victims’ acute psychological distress and perceived social support associated with police case decision and victim willingness to participate in the investigation? Violence Against Women, 24(6). Doi: 10.1177/1077801217710002


Beck Hansen, N. (2017). Reported rape: An investigation of attrition in a sample of reported rapes within a Danish police district. Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.


Amone-P’Olak, K., Elklit, A. & Dokkedahl, S. (2017): PTSD, Mental Illness, and Care Among Survivors of Sexual Violence in Northern Uganda: Findings from the WAYS study. Psychological Trauma, 10(3), 282-289. Doi: 10.1037/tra0000295


Hansen, N.B., Hansen, M., Nielsen, L.H. & Elklit, A. (2017) Positive or negative change in outlook on life following sexual assault and associations to PTSD severity. Sexual and Relationship Therapy, 32(1), 36-45. Doi: 10.1080/14681994.2016.1169266


Amone-P’Olak, K., Elklit, A. & Dokkedahl, S. (2017): PTSD, Mental Illness, and Care Among Survivors of Sexual Violence in Northern Uganda: Findings from the WAYS study. Psychological Trauma, 10(3), 282-289. Doi: 10.1037/tra0000295

Nielsen, L. H., Hansen, M., Elklit, A. & Bramsen, R. H. (2016). Sexual Assault Victims Participating in Research: Causing Harm When Trying to Help? Archives of Psychiatric Nursing, 30(3), 412-417. Doi: 10.1016/j.apnu.2016.01.017


Hyland, P., Shevlin, M., Hansen, M., Valliéres, F., Murphy, J. & Elklit, A. (2016). The Temporal Relations of PTSD Symptoms Among Treatment-Seeking Victims of Sexual Assault: A Longitudinal Study. Journal of Loss and Trauma, 21(6), 492-506. Doi: 10.1080/15325024.2015.1117933


Hansen, N. B., Hansen, M., Nielsen, L. H. & Elklit, A. (2016). Positive or Negative Change in Outlook on Life Following Sexual Assualt and Association to PTSD Severity. Sexual and Relationship Therapy, 32(1), 36-45. Doi: 10.1080/14681994.2016.1169266


Hansen, N. B., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Ingemann-Hansen, O. & Elklit, A. (2015). Attrition in Danish rape reported crimes. Journal of Police and Criminal Psychology, 30(4), 221-228. Doi: 10.1007/s11896-014-9159-9

Nielsen, L. H., Hansen, N. B., Elklit, A. (2014). Service Utilization and Satisfaction with Service Providers in Help-Seeking Victims of Rape and Sexual Assault. US-China Law Review, 11(9), 1176-1191.


Armour, C., Elklit, A., Lauterbach, D., & Elhai, J. D. (2014). The DSM-5 dissociative-PTSD subtype: Can levels of depression, anxiety, hostility, and sleeping difficulties differentiate between dissociative-PTSD and PTSD in rape victims? Journal of Anxiety Disorders, 28(4), 418–426. Doi: 10.1016/j.janxdis.2013.12.00


Shevlin, M., Hyland, P. & Elklit, A. (2014). Different Profiles of Acute Stress Disorder Differentially Predict Posttraumatic Stress Disorder in a Large Sample of Female Victims of Sexual Trauma. Psychological Assessment, 26(4), 1155-1161. Doi: 10.1037/a0037272


Elklit, A., Hyland, P. & Shevlin, M. (2014). Evidence of symptom profiles consistent with posttraumatic stress disorder and complex posttraumatic stress disorder in different trauma samples. European Journal of Psychotraumatology, 5: 24221. Doi: 10.3402/ejpt.v5.24221


Elklit, A. & Shevlin, M. (2013) Sexual Victimization and Anxiety and Mood Disorders: A Case Control Study Based on the Danish Registry System. Irish Journal of Psychological Medicine, 30(2), 119-124. Doi:10.1017/ipm.2013.9

Shevlin, M. & Elklit, A. (2013). The Latent Structure of PTSD: Different Models or Different Populations? Journal of Abnormal Psychology, 121, 610-615.

Elklit, A. & Shevlin, M. (2013) Sexual Victimization and Anxiety and Mood Disorders: A Case Control Study Based on the Danish Registry System. Irish Journal of Psychological Medicine, 30(2), 119-124. Doi:10.1017/ipm.2013.9

Elklit, A. & Christiansen, D.M. (2013).Risk Factors for Posttraumatic Stress Disorder in Female Help-Seeking Victims of Sexual Assault. Violence and Victims, 28(3), 552-568. Doi: 10.1891/0886-6708.09-135

Christiansen, D., Bak, R. & Elklit, A. (2012). Secondary victims of rape. Violence and Victims, 27(2), 246-262.


Hansen, M., Armour, C. & Elklit, A. (2012). Assessing a Dysphoric Arousal model of Acute Stress Disorder Symptoms in a Clinical Sample of Rape and Bank Robbery Victims. European Journal of Psychotraumatology, 3(1): 18201. Doi: 10.3402/ejpt.v3i0.18201.


Ingemann-Hansen, O., & Charles, A (2012). Forensic medical examination of adolescent and adult victims of sexual violence. Best Practice & Research: Clinical Obstetrics & Gynaecology, 27(1), 91-102. doi:10.1016/j.bpobgyn.2012.08.014

Armour, C., Shevlin, M., Elklit, A. & Mroczek, D. (2011). A Latent Growth Mixture Modeling Approach to PTSD Symptoms in Rape Victims. Traumatology, 18(1), 20-28. Doi: 10.1177/1534765610395627

Elklit, A. & Shevlin, M. (2011). Female Sexual Victimization Predicts Psychosis: A Case-Control Study Based on the Danish Registry System. Schizophrenia Bulletin. 37, 1305-1310. Doi:10.1093/schbul/sbq048.

Elklit, A. & Christiansen, D. (2010). ASD and PTSD in rape victims. Journal of Interpersonal Violence, 25(8), 1470-1488. Doi: 10.1177/0886260509354587


Elklit, A. & Shevlin, M. (2011) Female Sexual Victimization Predicts Psychosis: A Case-Control Study Based on the Danish Registry System. Schizophrenia Bulletin, 37, 1305-1310. Doi:10.1093/schbul/sbq048.


Jensen, M. S., Elklit, A., Jensen, A. H. & Bak, R. S. (2010). Acute Rape Victims – a Neglected Trauma Population?


Elklit, A. & Shevlin, M. (2010). Family structure as a risk factor for sexual victimization. Archives of Sexual Behavior, 39, 1375-1379. Doi: 10.1007/s10508-009-9555-x.


Elklit, A. & Shevlin, M. (2010). General Practice Utilization after Sexual Victimisation: A Case Control Study. Violence against Women, 16(3), 280-290.


Elklit, A. & Shevlin, M. (2009). Sexual victimization as a risk factor for residential instability. Public Health, 123, 502-505,


Ingemann-Hansen, O., Brink, O., Sabroe, S., Sørensen, V., & Charles, A. V. (2009). Retsligt udfald af voldtægtssager - har de retsmedicinske fund en betydning? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 11, 277-286


Bramsen, R.H., Elklit, A., Nielsen, L.H. (2009). A Danish model for treating victims of rape and sexual assault: The multidisciplinary public approach. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 18,(8) 886-905. Doi: /10.1080/10926770903291811


Elklit, A., Due, L. & Chistiansen, D.M. (2009) Predictors of acute stress symptoms in rape victims. Traumatology, 15 (2), 38-45. Doi: 10.1177/1534765609338500


Parding, S. & Elklit, A. (2009): Et nej er et nej! Århus: Center for Voldtægtsofre, 1-155.


Elklit, A. & Shevlin, M. (2008). Post-rape health care use: A case-control study. The First International Conference on Survivors of Rape - a Multidisciplinary Approach. Abstract Book. Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, s. 32.


Ingemann-Hansen, O.I., Elklit, A., Sabroe, S., Vesterby, A., & Brink, O. (2009). Chronic posttraumatic stress in victims of sexual violence. Scandinavian Journal of Forensic Science, 14(2), 54-58.


Ingemann-Hansen, O., Brink, O., Sabroe, S., Sørensen, V., & Charles, A. V. (2008). Legal aspects of sexual violence—Does forensic evidence make a difference? Forensic Science International, 180(2), 98-104. doi:10.1016/j.forsciint.2008.07.009


Ingemann-Hansen, O., Sabroe, S., Brink, O., Knudsen, M., & Charles, A. V (2008). Characteristics of victims and assaults of sexual violence – improving inquiries and prevention. Journal of Forensic and Legal Medicine, 16(4), 182-188. doi:10.1016/j.jflm.2008.07.004


Nielsen, L.H. & Elklit, A. (2008). Rural Communities: No Rapes or no Help? Poster at the 1st International Conference on Survivors of Rape, Aarhus, Denmark, 14-15, November, 2008. Abstract Book, 53.


Bak, Rikke (2007). Voldtægts ofres nære. Århus: Center for Voldtægtsofre.
Ingemann-Hansen. O. (2006) The Western Danish Center for Prevention, Treatment and Research of Sexual Assault. Scandinavian Journal of Forensic Science, 12(1), 25-29.

Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A. (2003). En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus. Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital, 41-61.


Elklit, A. & Knudsen, M. (2003): Undersøgelse af en klientårgang. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus. Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital, 33-40.


Elklit, A., Magnusdóttir, M., & Knudsen, M. (2003). Mod kvindens vilje – kvinder, der bliver voldtaget, klarer sig meget forskelligt efterfølgende. En undersøgelse gennemført på Center for voldtægtsofre i Århus belyser forskellene. PsykologNyt. 57(21), 3-11.


Elklit, A. (2002). Attitudes Toward Rape Victims. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 3(1), 73-83.


Elklit, A. (2002) Holdninger til voldtægtsofre. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 27-28.

Nielsen, L. (2001). Voldtægt – en udfordring for behandlere. Århus: Center for Voldtægtsofre. (s. 1-124)

Elklit, A. & Knudsen, M.(2000): Psykiske følger af voldtægt. I Brink, O. (Red.) Håndbog for fagpersoner i kontakt med voldtægtsofre. Århus: Center for Voldtægtsofre, 63-90.


Brink, O. (Red.) (2000). Håndbog for fagpersoner i kontakt med voldtægtsofre. Århus: Center for Voldtægtsofre.

Hallmann, H. (1997). Tilbydes voldtægtsofre i Danmark en psykologisk hensigtsmæssig behandling. Psykologisk Skriftserie, 22(1), 1-113.

Vold - Kærestevold

 1. Linde, D. S., Andreasen, K., Hansen, N. B., Ankerstjerne, L., Helmer-Hansen, L.M., Sodemann, M., Rasch, V. & Elklit, A. (2024). Opsporing af vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre. København: Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
 2. Linde, D.S., Andreasen, K., Normann, A.K., Helmer-Hansen, L.M., Sodemann, M., Rasch, V. & Elklit, A. (2024). Indsatser mod vold i nære relationer hos gravide, komende og nye forældre. København: Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
 3. Almayah, S. & Elklit, A. (2024) Painful love: a Lacanian discourse analysis of women with experiences of intimate partner violence, Cogent Arts & Humanities, 11:1, DOI: 10.1080/23311983.2024.2313859
 4. Bech-Hansen, D.,Dokkedahl,S. B., Loua, I.Hauch, D. & Elklit, A. (2024). Traumatic experiences and mental health status for female ethnic minority adolescents and young adults on the run from their families due to negative social control. Nordic Social Work ResearchDOI: 10.1080/2156857X.2024.2328145
 5. Dokkedahl, S. B., & Mølgaard Christiansen, D. (2024). Krise- og traumereaktioner hos mennesker udsat for gentagen vold. I T. Baumbach, L. K. Minke, & T. Søberg (red.), Partnervold og partnerdrab: samfundets blinde vinkel (s. 191-211). Djøf Forlag.


 6. Dokkedahl, S. B., Charny, S., & Lahav, Y. (2024). Testing Previously Proposed Models of the Tonic Immobility Scale in a Peritraumatic Sample of Israeli Civilians: Support for a Three-Factor Model. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 16(1), 21-29. DOI: 10.1037/tra0001499

 1. Dokkedahl, S.B. (2023). Partnervold. I Elklit, A., Dokkedahl, S.B. & Christiansen, D.M. (Eds.). Voldsoffer i Danmark. (pp. 89-106). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
 2. Karsberg, S. H.. & Elklit, A. (2023). Kærestevold. I Elklit, A., Dokkedahl, S.B. & Christiansen, D.M. (Eds.). Voldsoffer i Danmark, (pp. 177-190). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
  1. Hauch, D. & Elklit, A. (2023). The Impacts of Ex-Partner Stalkning on Children: A Psychological and Trauma Perspective on Stalking. Odense: Videnscenter for Psy-kotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.
Wolf, N. M., Løkkegaard, S. S., & Elklit, A. (2021). Psychological Distress and Attachment Insecurity of Stalked Mothers. Journal of interpersonal violence, 36(13-14), 6487–6511. Doi: 10.1177/0886260518819883
Løkkegaard, S.S., Beck Hansen, N., Wolf, N. M., & Elklit, A. (2018). When Daddy Stalks Mommy: Experiences of Intimate Partner Stalking and Involvement of Social and Legal Authorities When Stalker and Victim Have Children Together. Violence Against Women, 1-19. Doi: 10.1177/1077801219826738

Pihl-Thingvad, J., Brandt, L. P. A., & Andersen, L. L. (2018). Consistent Use of Assistive Devices for Patient Transfer Is Associated With Less Patient-Initiated Violence: Cross-Sectional Study Among Health Care Workers at General Hospitals. Workplace Health & Safety, 66(9), 453-461. Doi: 10.1177/2165079917752714


Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C., & Jensen, M. (2018). Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Crimonology, 62(11), 3322-3336. Doi: 10.1177/0306624X17741603


Fletcher, S., Elklit, A., Shevlin, M., & Armour, C. (2018). Predictors of PTSD treatment response in a sample of abuse survivors: The role of social support, coping and PTSD symptom clusters. Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260517741212


Zerach, G. & Elklit, A. (2017). Polyvictimization and psychological distress in early adolescence: A mediaton model of defense mechanisms and coping styles. Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260517716944.


Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C. & Jensen, M. (2017): Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(11). Doi: 10.1177/0306624X17741603


Hansen, N. B., Eriksen, S. B. & Elklit, A. (2014). Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support. European Journal of Psychotraumatology, 5(1), 1-10 . Doi: 10.3402/ejpt.v5.24797.


Bramsen, R. H. (2012). Seksuel vold blandt unge: En systematisk tilgang til primær forebyggelse Glostrup. Det Kriminalpræventive Råd, pp 1-59.
Charak, R. (2011). Violence against Dating Partner: A Consequence of Child Maltreatment. PsyInsight, 2(3), 10.

Vold - Overfald og drab

 1. Dokkedahl, S.B. & Christiansen, D.M. (2023). Vold og traumer. I Elklit, A., Dokkedahl, S.B. & Christiansen, D.M. (Eds.). Voldsoffer i Danmark. (pp. 19-44). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
 2. Elklit, A. (2023). Fysisk overfald. I Elklit, A., Dokkedahl, S.B. & Christiansen, D.M. (Eds.). Voldsoffer i Danmark. (pp. 45-60). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Elklit, A. & Kurdahl, S. (2013): The psychological reactions after witnessing a killing in public in a Danish high school. European Journal of Psychotramatology, 4(1). Doi: 10.3402/ejpt.v4i0.19826
Beck, N. & Elklit, A. (2012). Ud af voldens skygge. Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. pp. 1-79.

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium. Psykologisk Skriftserie, 28(2), 1-94.


Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61(22), 3-7.


Elklit, A. (2005). Kan akutte reaktioner forudsige vedvarende traumatiske reaktioner hos voldsofre? Forskningsnyt fra Psykologi, 14(4), 27-28.
Elklit, A. & Brink, O. (2004). Akut traumatisering efter vold. Ugeskrift for læger, 166(7), 565-598.
Elklit, A. & Brink, O. (2003). Acute Stress Disorder in Physical Assault Victims Visiting a Danish Emergency Ward. Violence and Victims, 18(4),461-472. Doi: 10.1891/vivi.2003.18.4.461

Elklit, A. (2002). Acute distress in victims of robbery and assault. Journal of Interpersonal Violence, 17(8), 872-887. Doi: 10.1177/0886260502017008005


Elklit, A., Eriksson, M., Nenola, A. & Muhonen, M. (2002). Forholdet mellem køn og vold i en empirisk psykologisk kontekst.


Elklit, A. (2000). The Institutional Response to Disaster – the Case of a Shooting Drama. ESTSS Bulletin, 7(1), 3-9.


Elklit, A. (2000). Voldsofres oplevelse af hjælpetilbudene. I Saur, R. (red.). Voldens ofre - vårt ansvar: HiO-rapport 9. udg. Høgskolen, Oslo.


Elklit, A. (2000) Akutte følger af væbnet røveri. Forsknings-nyt fra psykologien, 9(2), 1-3.


Elklit, A. (1999). Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af et væbnet røveri. Psykologisk Skriftserie, 24(5), 1-64.
Elklit, A. (1996). Skuddramaet i universitetskantinen. En analyse af akutte eftervirkninger og handlemønstre. Nordisk Psykologi, 48(4),279-303.
Elklit, A. (1994). Skuddramaet på Aarhus Universitet. Psykologisk Skriftserie, 19(3), 1-74.
Elklit, A. (1991). Rotters sætningsfuldendelsestest i en komparativ undersøgelse af voldsofre. Nordisk Psykologi, 43(2), 107-121.
Elklit, A. (1990). Måling af belastninger efter voldeligt overfald. Nordisk Psykologi, 42(4), 281-289.
Elklit, A.(1985). Violent Assault - a field study of the psychology of violent assault. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Sidst opdateret: 23.06.2022