Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Interpersonel sensitivitet

En lang række forskellige faktorer bidrager til vores nuværende forståelse af de forskelle vi ser i psykisk sundhed, efter at have været i krig. Disse faktorer inkluderer bl.a. typer af krigsoplevelser samt coping strategier. Ligeledes er stressorer i efterkrigstidens miljø associeret med sociale konsekvenser, såsom ringe emotionsregulering, forringet evne til at føle empati, formindsket evne til at stole på andre mennesker samt interpersonel sensitivitet.
Meget få studier har dog interesseret sig for de sociale konsekvenser det kan følge med efter at have været i krig. Eksempler på sådanne sociale konsekvenser er en øget sensitivitet for udviklingen af mentale lidelser blandt overlevende.

Videnscenter for Psykotraumatologi bidrager med forskning som undersøger netop dette, ligesom vi bidrager med en række andre undersøgelser i interpersonel sensitivitet og dennes medierende rolle for mentale sygdomme.

 

 

The pathways from war experiences to mental health problems are poorly understood. The current study aims to assess the role of interpersonal sensitivity in the relations between war experiences and mental health problems based on data from the ar- ffected outh urvey cohort study. The ar- ffected outh urvey is an ongoing research project of formerly abducted children in Northern Uganda assessing their war experiences and the risk and protective factors in the development of mental health problems. Mediation of the relations between war experiences and mental health problems by interpersonal sensitivity was analyzed using structural equation modeling. War experiences were related to posttraumatic stress disorder through interpersonal sensitivity accounting for 55% of the variance in their relations, to depression/anxiety through interpersonal sensitivity accounting for 89% of the variance in their relations (i.e., near complete mediation), and to psychotic symptoms through interpersonal sensitivity accounting for 53% of the variance in their relations. The direct relation between war experiences, on the one hand, and posttraumatic stress disorder and psychotic symptoms, on the other hand, attenuated but remained statistically significant. For depression/anxiety, the direct relationship ceased to be significant after including interpersonal sensitivity in the model. Interpersonal sensitivity is an important determinant of long-term mental health problems in war-affected youth. Interventions to improve mental health should target youth with high scores on interpersonal sensitivity. Cognitive-behavioral therapy to recognize and change cognitive schemas in youth prone to interpersonal sensitivity is recommended.

 

Relevante publikationer:
Amone-P’Olak, K. & Elklit, A. (2018). Interpersonal Sensitivity as mediator of the relations between War Experiences and mental illness in War-affected Youth in Northern Uganda: Findings from the WAYS study. Traumatology, 24(3), 200-208. Doi:
10.1037/trm0000145