Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA)

DIPA'en er udviklet i 2004 og er et diagnostisk redskab til vurdering af psykopatologi hos førskolebørn. Manualen er udformet som et standardiseret, semistruktureret interview, med spørgsmål rettet til omsorgsgiverne om deres børn i alderen et til 6 år. Der er endnu ikke tilstrækkeligt med data, som indikerer den præcise nedre aldersgrænse, men DIPA kan dog nemt udvides til både at kunne bruges på børn under et år og børn over 6 år.

DIPA'en kan både anvendes af klinikere og andre interviewere. Den er udformet til at kunne lokalisere 13 diagnoser beskrevet i DSM-IV og ICD-10. Blandt disse er bl.a. PTSD, depression, angstlidelser og adfærdsforstyrrelser. 

Relevante publikationer:

Løkkegaard, S. S., Bonnemann Egebæk, S. A., & Elklit, A. (2017). Are Trauma and Post-Traumatic Stress Disorder Connected to Psychiatric Comorbidity in Danish Pre-schoolers? Journal of Child & Adolescent Trauma, 10(4), 353–361. Doi: 10.1007/s40653-017-0146-z

Løkkegaard, S. S., Elmose, M. & Elklit, A. (2019). Validation of the Diagnostic Infant and Preschool Assessment in a Danish, trauma-exposed sample of young children. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 7, 39-51. Doi: 10.21307/sjcapp-2019-007
 

 

Sidst opdateret: 17.04.2023