Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Odense Child Trauma Screening (OCTS) certificerede psykologer

Dette directory er inspireret af professor Jason Lang, som på vores januar konference i 2020 fortalte om, hvordan en tilsvarende liste fungerede i Conneticut. Listen skal fungere dels som kontaktbog for de, som ønsker at komme i kontakt med en certificeret psykolog, men også som et redskab til at orientere sig i fagligt fællesskab, hvor der sparres indbyrdes. Listen har andre steder med tiden fået den betydning at være en autoritativ liste over psykologer, som har et højt kompetenceniveau indenfor undersøgelse af småbørn, der har været udsat for overgreb og traumer. Ved brug af listen, får man sikkerhed for, at den pågældende psykolog har de nødvendige færdigheder til den givne udredning. Det udelukker selvfølgelig ikke, at andre uden for listen også har relevante kompetencer, men vi er gennem vores kurser, supervision og monitorering med til at sikre at kompetencerne er til stede.
 
Vores målsætning er at få mindst 200 psykologer fordelt over hele landet ind på listen, så vi sammen kan bidrage til en kvalificeret traumescreening af børn i alle landets kommuner, idet der så i princippet kunne være mindst to i hver af landets kommuner.

 

Læs mere om Odense Child Test Screening (OCTS) her.

Videnscenteret afholder kurser i traumetests for børn, bl.a. med OCTS, læs mere her

 

OCTS certificerede psykologer

København:

Helle J. Lolli, Specialpsykologerne
E-mail: mail@hellelolli.dk
Tlf: 60550867


Vanessa Schmidt Rasmussen, Behandlingsenheden Fønix, København Ø
E-mail: DW0J@kk.dk
Tlf: 29320769
 


Amalie Musaeus, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Det Ambulante
E-mail: amalie.musaeus@regionh.dk
Tlf: 20608319


Kathrine Refsgaard, Børnehus Hovedstaden
E-mail: xk5h@kk.dk
Tlf: 29432126


Sandra Kristina Krogh Andersen, Børnehus Hovedstaden
E-mail: VU5X@kk.dk / sandra.krogh.andersen@hotmail.com
Tlf: 53771796


Sarah Egebæk, Borgercenter Børn og Unge, Københavns kommune
E-mail: SX9D@kk.dk
Tlf: 20326380


Zoe Emilie Warburg De Chiffre, Københavns Unicersitet, Institut for Psykologi, Center for Tidlig Indsats og Familie forskning
E-mail: zoedechiffre@hotmail.com
Tlf: 22481405

 

Fredensborg:

Elisabeth Frahm,  Privat praktiserende/EF psykologisk rådgivning

E-mail: psykolog@elisabethfrahm.dk

Tlf: 26285551

 

Gribskov:

Maria Kivikoski, Familieindsatsen, Gribskov Kommune

E-mail: maria@kivikoski.dk

Tlf: 21947486

 

Næstved:

Mirja Black, Børnehus Sjælland

E-mail: mibla@naestved.dk

Tlf: 21157688


Hege Johansen, Børnehus Sjælland

E-mail: hsjoh@naestved.dk

Tlf: 25451797


Katrin Samimi, Børnehus Sjælland/ Køge psykologerne

E-mail: ksami@naestved.dk og psykolog@katrinsamimi.dk

Tlf: Børnehus: 21589136, Privat praksis: 61769195

 

Roskilde

Rita G. Merza, Børnehus Sjælland

E-mail: rita_merza@hotmail.com

Tlf: 53655567


Aalborg:

Tilde Byrialsen, Børnehus Nord
E-mail: tby-jv@aalborg.dk
Tlf: 31993386


Trine Flyger, Børnehus Nord
E-mail: trf-jv@aalborg.dk
Tlf: 31993394


Kitt Marianne Ingemann Ivarsen, Børnehus Nord
E-mail: kitt-fb@aalborg.dk
Tlf: 99823399


Louise Grønne, Psykolog Louise Grønne, privatpraktiserende
E-mail:louisegroenne@protonmail.com
Tlf: 55223909 


Mia Aagaard StaunSEBA
E-mail: miaao88@gmail.com
Tlf: 31990492

 

Aars:

Camilla Larsen Pedersen, Center for psykologi og pædagogik, Vesthimmerlands kommune
E-mail: cped@vesthimmerland.dk
Tlf: 21163982

Region Midtjylland:

Louise Søby Dupont, Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
E-mail: loudup@rm.dk
Tlf: 23727523

 

Aarhus:

Julie Flintegaard Pedersen, Børnehus Midt
E-mail: jufp@aarhus.dk
Tlf: 41874556


Anne Linde Thodsen, Børnehus Midt
E-mail: anlit@aarhus.dk
Tlf: 89401104


Lene Lomholt, Børnehus Midt, Aarhus
E-mail:  lenlo@aarhus.dk
Tlf: 41873172


Anne Katrine Hoppe, Børnehus Midt, Aarhus
E-mail: ankh@aarhus.dk
Tlf: 41858922


Minna Schou Nissen, Børnehus Midt, Aarhus
E-mail: nmisc@aarhus.dk
Tlf: 61364326


Cecilie Sjørup, Børnehus Midt, Aarhus
E-mail: sjce@aarhus.dk
Tlf: 61364326


Cecilie Sjørup, Børnehus Midt, Aarhus
E-mail: sjce@aarhus.dk
Tlf: 61364326


Anne Kristine Stagis, Fønix Midt
E-mail: skran@aarhus.dk
Tlf: 41858722

 

Holstebro:
Anna Sofie Slot
E-mail: slot@slotoglykke.dk
Tlf: 23306692

Silkeborg:

Christiane Norgaard PedersenFamilie- og Ungekontakten
E-mail: ChristianeNorgaard.Pedersen@silkeborg.dk
Tlf: 21592914

Region Syddanmark:

Maja Ejlskov Jørgensen, Børne- og ungdomspsykiatrien, Sydsjylland
E-mail: majae97@icloud.com
Tlf: 60190605

Odense:

Mette Alkærsig, Videnscenter for Psykotraumatologi
E-mail: metalk@health.sdu.dk
Tlf: 65501504


Helle Riff-Hodal, Privat praktiserende
E-mail: helleriffhodal@gmail.com
Tlf: 30952298


Sissel Brønserud, Børnehus Syd afdeling Fønix / Odensepsykologerne
E-mail: sisbr@odense.dk / sb@odensepsykologer.dk
Tlf: 60737194


Katja Andersen Trusell, Børnehus Syd afdeling Fønix
E-mail: katru@odense.dk
Tlf: 30605652


Karoline Bøhm, Børnehus Syd
E-mail: kalor@odense.dk
Tlf: 20267877


Julia Buerstedde, Børnehus Syd
E-mail: jumbu@odense.dk
Tlf: 24254323


Pia Bergmann Franceschinel, Børnehus Syd
E-mail: pbeni@odense.dk
Tlf: 29779997


Frederik Styhr Kristensen, Børnehus Syd
E-mail: fskri@odense.dk
Tlf: 29419048


 Annegrete Dall-Hansen, Familie- og Ungehuset, Odense Kommune
E-mail: annegretedallhansen@gmail.com
Tlf: 29282358


Michelle Vedel, CSM Syd (Center for Seksuelt Misbrugte)
E-mail: mvk@csm-syd-behandling.dk
Tlf: 21174996


Nina Rodenberg Dall, PsykologCentrum, Odense
E-mail: ninarodenbergdall@hotmail.com
Tlf: 26276821


Hanne Nissen Boer, Psykiatrien Region Syddanmark
E-mail: hanne.nissen.boer@rsyd.dk


Carina Louise Kristensen
E-mail: carinaspar2@hotmail.com
Tlf: 42347274


Thea Bjerkholt Ringive, Syddansk Universitet, Studerende
E-mail: thrin19@student.sdu.dk
Tlf: 21358264

 

Nyborg:

Melanie Heinecke Aggerholm, PPR
E-mail: melanieheinecke@outlook.com
Tlf: 40243569

 

Ringe:

Elsebet Lehrmann, Privat praktiserende
E-mail: els@elsebetlehrmann.dk
Tlf: 60567615

 

Esbjerg:

Thomas Nicolaj Iversen, Børnespecialist.dk
E-mail: kontakt@boernespecialist.dk
Tlf: 61759603


Eva Damgård Nielsen, Børnehus Syd, Esbjerg
E-mail: evdni@odense.dk
Tlf: 21378887

 

Jelling:

Annie Gerstrøm, Grønnebakkens psykologpraksis
E-mail: psykolog@asop.dk
Tlf: 44107090

 

Haderslev:

Sabrina Brødsgaard Nielsen, RCT - Rehabiliteringscenter for traumatiserede
E-mail: sbnielsen@rct.life
Tlf: 74532535

 

Varde:

Lise Hedegaard Bruun, Psykolog Lise Bruun; Råd og vejledning Varde kommune
E-mail: Psykolog@lisebruun.dk og libb@varde.dk
Tlf: 60191360


Diana Kjærgaard Langhoff, Børn og familie, Varde Kommune
E-mail: xDianaxJ@hotmail.com

 

Vejen:

Line Vagner Ankersø
E-mail: linevagner@hotmail.com
Tlf: 23727481

 

Aabenraa:

Charlotte Møberg Møller, Børnehus Syd (Aabenraa) / privatpraktiserende
E-mail:børnehus  chmmo@odense.dk / privatpraktiserende  www.psykolog6400.dk
Tlf: Børnehus 21394077 / privatpraksis 20686056

 

 

Psykologer hvor geografisk placering ikke er opgivet:

Lene Bjerre Frandsen
E-mail: lenebjerrefrandsen@hotmail.com
Tlf: 53771796


Rita G. Merza
E-mail: rita_merza@hotmail.com
Tlf: 53655567


Maja Lindemann Sørensen, Psykolog Maja Lindemann Sørensen, privatpraktiserende
E-mail: kontakt@majalindemann.dk
Tlf: 22553332 

 

LEGO figurer i LEGO hus.

Sidst opdateret: 08.02.2024