Skip to main content

Kursus i traumetests til børn 1

På kurset gives en introduktion til ny viden og forskning i traumer og PTSD hos børn. Deltagerne oplæres i administration og opgørelse af Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) og tegneserietesten Thomas. I undervisningen indgår oplæg fra underviserne samt øvelser i anvendelse af test, refleksion og diskussion. Kurset henvender sig hovedsageligt til psykologer, dog kan 25% af pladserne på kurset fyldes op af fagfolk med anden baggrund, f.eks. socialrådgiver, familiebehandler mv.

Du kan læse mere om kurset i dette kursusopslag.

Kursusdatoer for 2021: 14. september // 26. oktober

Tilmelding er todelt og foregår ved indledningsvist at sende en mail til Mette Alkærsig på metalk@health.sdu.dk.
I mailen skal følgende fremgå:

  • Kursusdatoen, du ønsker at deltage på
  • Fulde navn
  • Faglig baggrund (psykolog, socialrådgiver, psykoterapeut)
  • Arbejdsplads
  • E-mail

Herefter vil du, hvis der er plads på kurset, modtage et betalingslink.

DIPA
DIPA er et semistruktureret forældre-interview målrettet børn i alderen 1-6 år. DIPA er udviklet af professor Michael Scheeringa fra Tulane University, som er en af de førende forskere i validiteten af PTSD-diagnosen til førskolebørn og forsker i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi til førskolebørn. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat DIPA’en til dansk og valideret den i en dansk kontekst. DIPA’en er udviklet til at afdække udviklingsspecifikke symptomer for førskolebørn og dækker alle symptomer på PTSD, depression, bipolar-affektiv sindslidelse, ADHD, adfærdsforstyrrelse, usocialiseret adfærdsforstyrrelse, abnorm separationsangst, enkeltfobi, socialfobi, generaliseret angst, OCD, reaktiv tilknytningsforstyrrelse og søvnforstyrrelse.

Thomas-testen
Tegneserie-testen anvendes til at afdække symptomer på PTSD hos børn i alderen 6-12+ år. Thomas-testen er oprindeligt udviklet af Dr. Richard Neugebauer fra Columbia University i 1990’erne. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat og tilpasset den amerikanske version til dansk og valideret den med forskellige grupper af danske børn. Thomas-testen findes i 6 versioner til at afdække PTSD-symptomer efter oplevelse af 1) Vold i hjemme, 2) Seksuelt overgreb begået af en voksen, 3) Brand, 4) Dødsfald af nærtstående, 5) Sygdom hos barnet og 6) Flugt fra krig. Testen vurderes velegnet til skolebørn, der endnu ikke har opnået et abstrakt sprogligt niveau, tosprogede børn og børn med opmærksomhedsvanskeligheder.


Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet (6 timer):
- Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del
- Klinisk børnepsykologi, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder.
- Psykoterapi med børn, 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik
- Klinisk børneneuropsykologi, 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure. 

 


 

Kursus i traumetests til børn 2

 

På kurset gives en introduktion til story stem-traditionen og forskning med story stem-redskaber. Baggrunden for og udviklingen af det danske story stem-redskab Odense Child Trauma Screening (OCTS) gennemgås, og deltagerne oplæres i administration og opgørelse af OCTS. I undervisningen indgår oplæg fra underviserne samt øvelser i anvendelse og opgørelse af test, refleksion og diskussion. Kurset henvender sig til psykologer. 

Du kan læse mere om kurset i dette kursusopslag

Kursusdatoer for 2021: 12.-13. oktober // 16.-17. november

Tilmelding er todelt og foregår ved indledningsvist at sende en mail til Mette Alkærsig på metalk@health.sdu.dk.
I mailen skal følgende fremgå:

  • Kursusdatoen, du ønsker at deltage på
  • Fulde navn
  • Arbejdsplads
  • E-mail

Herefter vil du, hvis der er plads på kurset, modtage et betalingslink 

Odense Child Trauma Screening (OCTS)
OCTS er et story stem-screeningsredskab, der kan bruges i den psykologiske vurdering af børn i alderen 4-8 år. OCTS er udviklet til at screene for, om barnet under en struktureret lege-opsætning udviser tegn på at være traumatiseret. Der anvendes leg og historiefortælling med figurer og et dukkehus i LEGO®.
Udfordringer i udredningen af yngre børn, der har været udsat for traumatiske oplevelser, indebærer, at børn kan have svært ved at tale om deres oplevelser og symptomer, fordi sproglige og kognitive evner stadig er under udvikling. Derudover kan børns traumesymptomer fremstå anderledes end voksnes, typisk udtrykt i adfærdsmæssige manifestationer eller for eksempel i barnets leg. Story stem-redskaber er strukturerede lege-interviews til førskolebørn og skolebørn, der er bygget op om korte fortællinger og lege med dukker og figurer, som intervieweren starter, og som barnet bliver bedt om at fortsætte. Gennem barnets leg og fortælling observeres barnets adfærd og barnets indre psykiske liv, mentale repræsentationer og strategier for emotionsregulering evalueres psykometrisk. Ved brug af OCTS sikres en struktureret og kontrolleret testsituation, der er tilpasset barnets alder og sproglige udviklingsniveau. Legen kan desuden fungere som et tryghedsskabende element for børn, der ellers kan have svært ved at indgå i andre testsammenhænge.
OCTS udføres ved at følge et manuskript for udvalgte historier og for, hvordan der kan spørges ind til uklarheder i barnets leg og historier. Hele testen filmes og opgøres (kodes) efterfølgende. Kodningen foregår ud fra et kodningssystem udviklet på Videnscenter for Psykotraumatologi. Certificering i administration og kodning af OCTS er målrettet psykologer og sker ved deltagelse på kursus hos Videnscenter for Psykotraumatologi. OCTS valideres for øjeblikket på Videnscenter for Psykotraumatologi.
 
Kurset er godkendt til specialiseringsmodulerne (12 timer):
- Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del
- Klinisk børnepsykologi, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder
- Psykoterapi med børn, 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik
- Klinisk børneneuropsykologi, 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure


 

Kursus i traumetests til børn for kandidatstuderende i psykologi på Syddansk Universitet, 2021

Er du kandidatstuderende v. Institut for Psykologi og skal du begynde i praktik i 2021? Interesserer du dig for børneområdet, traumer og behandling?
Hvis du kan sige ja til disse tre ting, så er dette kursus måske noget for dig!

Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet er på nuværende tidspunkt i gang med et implementeringsprojekt af traumetests til børn. Projektet har til formål at uddanne landets psykologer, der arbejder med børn og traumebehandling for at sikre, at traumatiserede børn identificeres og får den rette behandling. Næste skridt er at uddanne kommende psykologer, og kandidatstuderende på SDU inviteres derfor til et tredages kursus d. 26.-28. januar 2021. Prisen for alle tre dage er 200 kr.

Se vedlagte kursusinvitation  for flere informationer om indhold og undervisere.
Tilmeld dig her

Der arbejdes aktuelt på at finde en digital løsning for kurser, der er planlagt i 2021. Dette meldes ud, når afklaringen foreligger. Dette med det formål, at kurserne fortsat udbydes og afholdes i 2021 og fremadrettet under forhold, der er mulig med Covid-19-restriktioner.

 

Sidst opdateret: 18.06.2021