Skip to main content

Kursus i traumetests til børn

Videnscenteret afholder løbende kurser for fagpersoner i administrationen og scoringen af traumetests til børn, herunder DIPA'en, OCTS og Thomas-testen. Næste kursus udbydes i marts 2023.

 

Kursus i traumetests til børn 1

Kursusdatoer:  d. 2. marts / d. 11.maj

På kurset gives en introduktion til ny viden og forskning i traumer og PTSD hos børn. Deltagerne oplæres i administration og opgørelse af Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) og tegneserietesten Thomas. I undervisningen indgår oplæg fra underviserne samt øvelser i anvendelse af test, refleksion og diskussion. Kurset henvender sig hovedsageligt til psykologer, dog kan 25% af pladserne på kurset fyldes op af fagfolk med anden baggrund, f.eks. socialrådgiver, familiebehandler mv. 

 

Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet (6 timer):
- Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del
- Klinisk børnepsykologi, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder.
- Psykoterapi med børn, 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik
- Klinisk børneneuropsykologi, 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure.

Tilmelding til kursus 1

Tilmelding er todelt og foregår ved indledningsvist at sende en mail til Amalie Salbøg Petersen på asalpet@health.sdu.dk

I mailen skal følgende fremgå:

 • Kursusdatoen, du ønsker at deltage på
 • Fulde navn
 • Faglig baggrund (psykolog, socialrådgiver, psykoterapeut)
 • Arbejdsplads
 • E-mail

Herefter vil du, hvis der er plads på kurset, modtage et betalingslink.


Kursus i traumetests til børn 2

Kursusdatoer:  d. 16.-17. marts / d. 23.-24.maj / d. 30.-31. august

På kurset gives en introduktion til story stem-traditionen og forskning med story stem-redskaber. Baggrunden for og udviklingen af det danske story stem-redskab Odense Child Trauma Screening (OCTS) gennemgås, og deltagerne oplæres i administration og opgørelse af OCTS. I undervisningen indgår oplæg fra underviserne samt øvelser i anvendelse og opgørelse af test, refleksion og diskussion. Kurset henvender sig til psykologer.

Kurset er godkendt til specialiseringsmodulerne (12 timer):
- Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del
- Klinisk børnepsykologi, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder
- Psykoterapi med børn, 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik
- Klinisk børneneuropsykologi, 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure

 

Supervision

Supervisionsdatoer v. Anne Vagner Jakobsen

 • 12. maj 2023, kl. 10-12 (virtuelt).
 • 23. juni 2023, kl. 10-14 (samkodning SDU).
 • 17. august 2023, kl. 10-12 (virtuelt).


Supervisionsdatoer v. Anna Sofie Slot

 • 20. april 2023, kl. 8.30-10.30 (virtuelt).
 • 20. april 2023, kl. 13-15 (Holstebro).
 • 13. juni 2023 (samkodning SDU).

 

Tilmelding til kursus 2

Tilmelding er todelt og foregår ved indledningsvist at sende en mail til Amalie Salbøg Petersen på asalpet@health.sdu.dk

I mailen skal følgende fremgå:

 • Kursusdatoen, du ønsker at deltage på
 • Fulde navn
 • Faglig baggrund (psykolog, socialrådgiver, psykoterapeut)
 • Arbejdsplads
 • E-mail

Herefter vil du, hvis der er plads på kurset, modtage et betalingslink.

Tilmelding til supervision

Tilmelding foregår ved at sende en mail til den pågældende supervisor, hvor supervision ønskes, med angivelse af dato.

For supervision v. Anne Vagner Jakobsen:
avja@filadelfia.dk

For supervision v. Anna Sofie Slot:
anna.sofie.slot@holstebro.dk

Hvad får du viden om på vores kurser?

DIPA
DIPA er et semistruktureret forældre-interview målrettet børn i alderen 1-6 år. DIPA er udviklet af professor Michael Scheeringa fra Tulane University, som er en af de førende forskere i validiteten af PTSD-diagnosen til førskolebørn og forsker i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi til førskolebørn. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat DIPA’en til dansk og valideret den i en dansk kontekst. DIPA’en er udviklet til at afdække udviklingsspecifikke symptomer for førskolebørn og dækker alle symptomer på PTSD, depression, bipolar-affektiv sindslidelse, ADHD, adfærdsforstyrrelse, usocialiseret adfærdsforstyrrelse, abnorm separationsangst, enkeltfobi, socialfobi, generaliseret angst, OCD, reaktiv tilknytningsforstyrrelse og søvnforstyrrelse.

Thomas-testen
Tegneserie-testen anvendes til at afdække symptomer på PTSD hos børn i alderen 6-12+ år. Thomas-testen er oprindeligt udviklet af Dr. Richard Neugebauer fra Columbia University i 1990’erne. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat og tilpasset den amerikanske version til dansk og valideret den med forskellige grupper af danske børn. Thomas-testen findes i 6 versioner til at afdække PTSD-symptomer efter oplevelse af 1) Vold i hjemme, 2) Seksuelt overgreb begået af en voksen, 3) Brand, 4) Dødsfald af nærtstående, 5) Sygdom hos barnet og 6) Flugt fra krig. Testen vurderes velegnet til skolebørn, der endnu ikke har opnået et abstrakt sprogligt niveau, tosprogede børn og børn med opmærksomhedsvanskeligheder.

Odense Child Trauma Screening (OCTS)
OCTS er et story stem-screeningsredskab, der kan bruges i den psykologiske vurdering af børn i alderen 4-8 år. OCTS er udviklet til at screene for, om barnet under en struktureret lege-opsætning udviser tegn på at være traumatiseret. Der anvendes leg og historiefortælling med figurer og et dukkehus i LEGO®.
Udfordringer i udredningen af yngre børn, der har været udsat for traumatiske oplevelser, indebærer, at børn kan have svært ved at tale om deres oplevelser og symptomer, fordi sproglige og kognitive evner stadig er under udvikling. Derudover kan børns traumesymptomer fremstå anderledes end voksnes, typisk udtrykt i adfærdsmæssige manifestationer eller for eksempel i barnets leg. Story stem-redskaber er strukturerede lege-interviews til førskolebørn og skolebørn, der er bygget op om korte fortællinger og lege med dukker og figurer, som intervieweren starter, og som barnet bliver bedt om at fortsætte. Gennem barnets leg og fortælling observeres barnets adfærd og barnets indre psykiske liv, mentale repræsentationer og strategier for emotionsregulering evalueres psykometrisk. Ved brug af OCTS sikres en struktureret og kontrolleret testsituation, der er tilpasset barnets alder og sproglige udviklingsniveau. Legen kan desuden fungere som et tryghedsskabende element for børn, der ellers kan have svært ved at indgå i andre testsammenhænge.
OCTS udføres ved at følge et manuskript for udvalgte historier og for, hvordan der kan spørges ind til uklarheder i barnets leg og historier. Hele testen filmes og opgøres (kodes) efterfølgende. Kodningen foregår ud fra et kodningssystem udviklet på Videnscenter for Psykotraumatologi. Certificering i administration og kodning af OCTS er målrettet psykologer og sker ved deltagelse på kursus hos Videnscenter for Psykotraumatologi.  Videnscenteret har nu færdiggjort den præliminære validering af OCTS.

 

Regler for tilmelding

Følgende regler er gældende i forbindelse med tilbageføring af kursusgebyr og ønske om at få flyttet kursusdeltagelse.

 • Seneste mulighed for at få rykket sin kursusdeltagelse til et senere planlagt kursus: 2 uger før kursusdatoen for det, kursus, man er tilmeldt.
 • Seneste afbudsfrist for tilbageføring af fuldt kursusgebyr: 2 uger før kursusdatoen. Ved afbud mindre end to uger før kursusdatoen for det kursus, man er tilmeldt, er det derfor ikke muligt at få tilbageført det fulde kursusgebyr.

I særlige tilfælde kan der afviges fra ovenstående (fx i tilfælde af kritisk sygdom mv.). Kontakt da studentermedhjælper Amalie Salbøg Petersen (asalpet@health.sdu.dk). 

 

 


 

Sidst opdateret: 24.03.2023