Skip to main content

Kursus i traumetests til børn

Videnscenteret afholder løbende kurser for fagpersoner i administrationen og scoringen af traumetests til børn, herunder DIPA'en, OCTS og Thomas-testen. 

3-dages kursus i traumetest til børn

Kurset afholdes over tre dage, hvor der gives en introduktion til viden og forskning indenfor traumer og PTSD hos børn. Kursister oplæres i: Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA), tegneserietesten Thomas og story-stem redskabet Odense Child Trauma Screening (OCTS). Testmaterialer er inkluderet i prisen. OBS OCTS-kuffert med familie og hus kan tilkøbes seperat. Læs mere om traumetestene nederst på denne side. 

Kurset henvender sig hovedsageligt til psykologer. For deltagelse af andre faggrupper, kontakt kursus.psykotraume@health.sdu.dk.

 Undervisere: Anna Sofie Slot, autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi & Anne Vagner Jakobsen, Ph.d., autoriseret psykolog og specialist i neuropsykologi for børn og unge. 

Efter færdiggjort kursus, kan psykologer blive certificeret og få supervision. Se længere nede på siden.

Kursusdatoer:
D. 10., 28. og 29. november 2023

Find kursus invitationen her

 

 

Priser:

 • Kursus: 4.900 kr. 
 • Certificering i OCTS: 7.500 kr.
 • Kursus + certificering: 11.000 kr. 
 • Supervision af certificerede psykologer: 3.000 kr.
 • Tilkøb af OCTS-kuffert: 2.000 kr. 
Forside af Thomas rapporten. Med tegning af Thomas
Diagnostic Infant and Preschool Assessment


Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet (18 timer):

- Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del
- Klinisk børnepsykologi, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder.
- Psykoterapi med børn, 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodi
- Klinisk børneneuropsykologi, 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure

 

Certificering i OCTS

Certificeringen er et ekstra kvalitetsstempel af psykologens arbejde med OCTS. Psykologen modtager et certificeringsbevis som dokumentation for certificering. Certificeringen indebærer to dele:

1) Deltagelse i to gruppesupervisioner med andre kursister og supervisor.

Supervisionen kan foregå online eller med fysisk fremmøde.

Deltagelse i 2-timers supervision eller 4-timers samkodning kan bruges til at indfri supervisionskravet.

Supervisanter medbringer egne OCTS-film til supervisionen/samkodningen. Det er ikke et krav, at man medbringer egne film, men der opfordres kraftigt til dette, da supervision og samkodning tager udgangspunkt i 1-3 film per supervision/samkodning fra supervisanterne.

2) Godkendelse af 2 OCTS-film med dertilhørende egen administration og kodning: Der indsendes i alt to film til gennemgang af administration og kodning. Mindre fejl i administration og kodning kan godt accepteres, men ses der flere eller større fejl i administration og/eller kodning, forventes det, at der i film nr. 2 ses en progression i administration og kodning, for at filmene kan godkendes til certificeringen. Supervisanten kan blive bedt om at indsende en ekstra film, hvis der stadig er behov for justering/optimering efter gennemgang af de to film. Der sendes skriftlig feedback på administration og kodning.  

Find yderligere detaljer og praktisk information om certificeringsbeskrivelsen her

 

Supervision

Supervisionsdatoer v. Anne Vagner Jakobsen

 • 21. september kl. 8.30-10.30 (virtuelt)
 • 6. oktober kl. 10.00-14.00 (SDU samkodning)
 • 30. november kl. 13.00-15.00 (virtuelt)

 

Supervisionsdatoer v. Anna Sofie Slot

 • 7. september 2023, kl. 8.30-10.30 (virtuelt).
 • 3. november 2023, kl. 8.30-10.30 (virtuelt).
 • 15. november 2023, kl. 11-15 (samkodning SDU).
 • 15. december 2023, kl. 8-11 (Holstebro)
 • 15. december 2023, kl. 11.30-14.30 (Holstebro)
 • 18. december 2023, kl 8.30-10.30 (virtuelt)

Tilmelding kurser og certificering:

Tilmelding foregår ved at sende en mail til Amalie Salbøg.

I mailen skal følgende fremgå:

 • Kursusdatoen, du ønsker at deltage på
 • Hvilken kursus pakke du ønsker
 • Fulde navn
 • Faglig baggrund (psykolog, socialrådgiver, psykoterapeut)
 • Arbejdsplads
 • E-mail

Herefter vil du, hvis der er plads på kurset, modtage et betalingslink.

OCTS certificerede psykologer

Find her videnscenterets liste over OCTS certificerede psykologer

octs-certificerede-psykologer

Tilmelding supervision:

Efter certificering foregår køb af supervision ved at sende en mail til Amalie Salbøg. 

Efter fuldendt køb, forefår tilmelding til supervision ved at indsende ønskede datoerer til den pågældende supervisor.

For supervision v. Anne Vagner Jakobsen:
avja@filadelfia.dk

For supervision v. Anna Sofie Slot:
anna.sofie.slot@holstebro.dk

Billede af Anne Vagner Jakobsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Vagner Jakobsen

Billede af Anna Sofie Slot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Sofie Slot

Hvad får du viden om på vores kurser?

DIPA
DIPA er et semistruktureret forældre-interview målrettet børn i alderen 1-6 år. DIPA er udviklet af professor Michael Scheeringa fra Tulane University, som er en af de førende forskere i validiteten af PTSD-diagnosen til førskolebørn og forsker i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi til førskolebørn. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat DIPA’en til dansk og valideret den i en dansk kontekst. DIPA’en er udviklet til at afdække udviklingsspecifikke symptomer for førskolebørn og dækker alle symptomer på PTSD, depression, bipolar-affektiv sindslidelse, ADHD, adfærdsforstyrrelse, usocialiseret adfærdsforstyrrelse, abnorm separationsangst, enkeltfobi, socialfobi, generaliseret angst, OCD, reaktiv tilknytningsforstyrrelse og søvnforstyrrelse.

Thomas-testen
Tegneserie-testen anvendes til at afdække symptomer på PTSD hos børn i alderen 6-12+ år. Thomas-testen er oprindeligt udviklet af Dr. Richard Neugebauer fra Columbia University i 1990’erne. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat og tilpasset den amerikanske version til dansk og valideret den med forskellige grupper af danske børn. Thomas-testen findes i 6 versioner til at afdække PTSD-symptomer efter oplevelse af 1) Vold i hjemme, 2) Seksuelt overgreb begået af en voksen, 3) Brand, 4) Dødsfald af nærtstående, 5) Sygdom hos barnet og 6) Flugt fra krig. Testen vurderes velegnet til skolebørn, der endnu ikke har opnået et abstrakt sprogligt niveau, tosprogede børn og børn med opmærksomhedsvanskeligheder.

Odense Child Trauma Screening (OCTS)
OCTS er et story stem-screeningsredskab, der kan bruges i den psykologiske vurdering af børn i alderen 4-8 år. OCTS er udviklet til at screene for, om barnet under en struktureret lege-opsætning udviser tegn på at være traumatiseret. Der anvendes leg og historiefortælling med figurer og et dukkehus i LEGO®.
Udfordringer i udredningen af yngre børn, der har været udsat for traumatiske oplevelser, indebærer, at børn kan have svært ved at tale om deres oplevelser og symptomer, fordi sproglige og kognitive evner stadig er under udvikling. Derudover kan børns traumesymptomer fremstå anderledes end voksnes, typisk udtrykt i adfærdsmæssige manifestationer eller for eksempel i barnets leg. Story stem-redskaber er strukturerede lege-interviews til førskolebørn og skolebørn, der er bygget op om korte fortællinger og lege med dukker og figurer, som intervieweren starter, og som barnet bliver bedt om at fortsætte. Gennem barnets leg og fortælling observeres barnets adfærd og barnets indre psykiske liv, mentale repræsentationer og strategier for emotionsregulering evalueres psykometrisk. Ved brug af OCTS sikres en struktureret og kontrolleret testsituation, der er tilpasset barnets alder og sproglige udviklingsniveau. Legen kan desuden fungere som et tryghedsskabende element for børn, der ellers kan have svært ved at indgå i andre testsammenhænge.
OCTS udføres ved at følge et manuskript for udvalgte historier og for, hvordan der kan spørges ind til uklarheder i barnets leg og historier. Hele testen filmes og opgøres (kodes) efterfølgende. Kodningen foregår ud fra et kodningssystem udviklet på Videnscenter for Psykotraumatologi. Certificering i administration og kodning af OCTS er målrettet psykologer og sker ved deltagelse på kursus hos Videnscenter for Psykotraumatologi.  Videnscenteret har nu færdiggjort den præliminære validering af OCTS.

 

Regler for tilmelding

Følgende regler er gældende i forbindelse med tilbageføring af kursusgebyr og ønske om at få flyttet kursusdeltagelse.

 • Seneste mulighed for at få rykket sin kursusdeltagelse til et senere planlagt kursus: 2 uger før kursusdatoen for det, kursus, man er tilmeldt.
 • Seneste afbudsfrist for tilbageføring af fuldt kursusgebyr: 2 uger før kursusdatoen. Ved afbud mindre end to uger før kursusdatoen for det kursus, man er tilmeldt, er det derfor ikke muligt at få tilbageført det fulde kursusgebyr.

I særlige tilfælde kan der afviges fra ovenstående (fx i tilfælde af kritisk sygdom mv.). Kontakt da studentermedhjælper Amalie Salbøg Petersen (asalpet@health.sdu.dk). 

 

 


 

Sidst opdateret: 08.09.2023