Skip to main content

Kursus i traumetests til børn

Kursus i traumetests til børn 1

29. oktober 2020

På kurset gives en introduktion til ny viden og forskning i traumer og PTSD hos børn. Deltagerne oplæres i administration og opgørelse af Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) og tegneserietesten Thomas. I undervisningen indgår oplæg fra underviserne samt øvelser i anvendelse af test, refleksion og diskussion.

Du kan læse mere om kurset i dette kursusopslag.
DIPA
DIPA er et semistruktureret forældre-interview målrettet børn i alderen 1-6 år. DIPA er udviklet af professor Michael Scheeringa fra Tulane University, som er en af de førende forskere i validiteten af PTSD-diagnosen til førskolebørn og forsker i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi til førskolebørn. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat DIPA’en til dansk og valideret den i en dansk kontekst. DIPA’en er udviklet til at afdække udviklingsspecifikke symptomer for førskolebørn og dækker alle symptomer på PTSD, depression, bipolar-affektiv sindslidelse, ADHD, adfærdsforstyrrelse, usocialiseret adfærdsforstyrrelse, abnorm separationsangst, enkeltfobi, socialfobi, generaliseret angst, OCD, reaktiv tilknytningsforstyrrelse og søvnforstyrrelse.

Thomas-testen
Tegneserie-testen anvendes til at afdække symptomer på PTSD hos børn i alderen 6-12+ år. Thomas-testen er oprindeligt udviklet af Dr. Richard Neugebauer fra Columbia University i 1990’erne. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat og tilpasset den amerikanske version til dansk og valideret den med forskellige grupper af danske børn. Thomas-testen findes i 6 versioner til at afdække PTSD-symptomer efter oplevelse af 1) Vold i hjemme, 2) Seksuelt overgreb begået af en voksen, 3) Brand, 4) Dødsfald af nærtstående, 5) Sygdom hos barnet og 6) Flugt fra krig. Testen vurderes velegnet til skolebørn, der endnu ikke har opnået et abstrakt sprogligt niveau, tosprogede børn og børn med opmærksomhedsvanskeligheder.

Praktisk
Tid: Mandag d. 14/9 2020. Kl. 09.00-16.00.
Sted: Odense
Pris inkl. forplejning: 1200,00 kr. inklusiv forplejning og testmaterialer
Deltagerantal: Maks 25 personer.
Tilmelding: Send en mail til Mette Alkærsig metalk@health.sdu.dk med navn, kontaktoplysninger og arbejdsplads. Skriv ”Tilmelding kursus i traumetest 1” i emnefeltet.
Ved tilmelding gives betalingsoplysningerne. OBS: Vi har desværre hverken mulighed for EAN-fakturering eller CVR-betaling.

Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet (6 timer):
- Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del
- Klinisk børnepsykologi, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder.
- Psykoterapi med børn, 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik
- Klinisk børneneuropsykologi, 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure. 

Undervisere

Hege Johansen, aut. psykolog, Børnehus Sjælland
Hege er uddannet cand.psych fra Københavns universitet og er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, samt specialist i klinisk børnepsykologi. Hun har mange års erfaring fra det børnepsykiatriske felt og arbejder nu med traumeudredning i Børnehus Sjælland.

Katrin Samimi, aut. psykolog, Børnehus Sjælland
Katrin Samimi, cand. psych. og i gang med specialistuddannelsen i Psykotraumatologi. Katrin arbejder som psykolog i Børnehus Sjælland, hvor hun udreder børn og unge for mulige traumesymptomer i forbindelse med mistanke eller viden om overgreb. Katrin har bl.a. tidligere erfaring med familiebehandling og forskningsarbejde indenfor små- og spædbørnsområdet.

Mirja Gade Black, aut. psykolog, Børnehus Sjælland
Mirja har erfaring fra familiebehandling i kommunalt regi med børn i alderen 0 – 6 år og deres familier. Derudover har hun erfaring fra PPR med konsultativ praksis samt udarbejdelse af PPV’er, ligesom hun også har arbejdet med at undersøge børn, som prænatalt var eksponeret for alkohol, afhængighedsskabende medicin og/eller andre rusmidler. Mirja har i sin tid som psykolog primært været optaget af børns trivsel og udvikling og har siden 2017 arbejdet med børn udsat for vold og overgreb i Børnehus Sjælland.

Kursus i traumetests til børn 2

5. & 6.oktober 2020

På kurset gives en introduktion til story stem-traditionen og forskning med story stem-redskaber. Baggrunden for og udviklingen af det danske story stem-redskab Odense Child Trauma Screening (OCTS) gennemgås, og deltagerne oplæres i administration og opgørelse af OCTS. I undervisningen indgår oplæg fra underviserne samt øvelser i anvendelse og opgørelse af test, refleksion og diskussion.

Du kan læse mere om kurset i dette kursusopslag.


Odense Child Trauma Screening (OCTS)
OCTS er et story stem-screeningsredskab, der kan bruges i den psykologiske vurdering af børn i alderen 4-8 år. OCTS er udviklet til at screene for, om barnet under en struktureret lege-opsætning udviser tegn på at være traumatiseret. Der anvendes leg og historiefortælling med figurer og et dukkehus i LEGO®.
Udfordringer i udredningen af yngre børn, der har været udsat for traumatiske oplevelser, indebærer, at børn kan have svært ved at tale om deres oplevelser og symptomer, fordi sproglige og kognitive evner stadig er under udvikling. Derudover kan børns traumesymptomer fremstå anderledes end voksnes, typisk udtrykt i adfærdsmæssige manifestationer eller for eksempel i barnets leg. Story stem-redskaber er strukturerede lege-interviews til førskolebørn og skolebørn, der er bygget op om korte fortællinger og lege med dukker og figurer, som intervieweren starter, og som barnet bliver bedt om at fortsætte. Gennem barnets leg og fortælling observeres barnets adfærd og barnets indre psykiske liv, mentale repræsentationer og strategier for emotionsregulering evalueres psykometrisk. Ved brug af OCTS sikres en struktureret og kontrolleret testsituation, der er tilpasset barnets alder og sproglige udviklingsniveau. Legen kan desuden fungere som et tryghedsskabende element for børn, der ellers kan have svært ved at indgå i andre testsammenhænge.
OCTS udføres ved at følge et manuskript for udvalgte historier og for, hvordan der kan spørges ind til uklarheder i barnets leg og historier. Hele testen filmes og opgøres (kodes) efterfølgende. Kodningen foregår ud fra et kodningssystem udviklet på Videnscenter for Psykotraumatologi. Certificering i administration og kodning af OCTS er målrettet psykologer og sker ved deltagelse på kursus hos Videnscenter for Psykotraumatologi. OCTS valideres for øjeblikket på Videnscenter for Psykotraumatologi.

Praktisk
Tid: Mandag d. 5/10 og tirsdag d. 6/10 2020. Begge dage kl. 09.00-16.00. Der kan forventes hjemmeopgaver mellem dag 1 og 2. På kurset planlægges opfølgende supervision.
Sted: Odense.
Deltagerantal: Maks 25 personer.
Pris for deltagelse på kurset: 2200 kr. Kursister får som en del af kurset udleveret administrations- og kodningsmanualer. Hus og familiefigurer i kuffert kan indkøbes til produktionspris (2000 kr.) og udleveres på kurset.
Tilmelding: Send en mail til Mette Alkærsig metalk@health.sdu.dk med navn, kontaktoplysninger og arbejdsplads. Tilføj i mailen, om I ønsker at bestille dukkehus med dertilhørende familiefigurer i kuffert; tilføj antal eksemplarer. Skriv ”Tilmelding kursus i traumetest 2 OCTS” i emnefeltet. Ved tilmelding gives betalingsoplysningerne. OBS: Vi har desværre hverken mulighed for EAN-fakturering eller CVR-betaling.

Kurset er godkendt til specialiseringsmodulerne (12 timer):
- Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del
- Klinisk børnepsykologi, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder
- Psykoterapi med børn, 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik
- Klinisk børneneuropsykologi, 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure

Undervisere
Hege Johansen, aut. psykolog, Børnehus Sjælland
Hege er uddannet cand.psych fra Københavns universitet og er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, samt specialist i klinisk børnepsykologi. Hun har mange års erfaring fra det børnepsykiatriske felt og arbejder nu med traumeudredning i Børnehus Sjælland.

Katrin Samimi,
aut. psykolog, Børnehus Sjælland
Katrin Samimi, cand. psych. og i gang med specialistuddannelsen i Psykotraumatologi. Katrin arbejder som psykolog i Børnehus Sjælland, hvor hun udreder børn og unge for mulige traumesymptomer i forbindelse med mistanke eller viden om overgreb. Katrin har bl.a. tidligere erfaring med familiebehandling og forskningsarbejde indenfor små- og spædbørnsområdet.

Mirja Gade Black,
aut. psykolog, Børnehus Sjælland
Mirja har erfaring fra familiebehandling i kommunalt regi med børn i alderen 0 – 6 år og deres familier. Derudover har hun erfaring fra PPR med konsultativ praksis samt udarbejdelse af PPV’er, ligesom hun også har arbejdet med at undersøge børn, som prænatalt var eksponeret for alkohol, afhængighedsskabende medicin og/eller andre rusmidler. Mirja har i sin tid som psykolog primært været optaget af børns trivsel og udvikling og har siden 2017 arbejdet med børn udsat for vold og overgreb i Børnehus Sjælland.


Øvrige oplysninger:
Videnscenter for Psykotraumatologi udbyder ”Kursus i traumetest til børn 1: DIPA og Thomas-testen.” På kurset gives en introduktion til ny viden og forskning i traumer og PTSD hos børn. Deltagerne oplæres i administration og opgørelse af Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) og tegneserietesten Thomas. ”Kursus i traumetest til børn 1” og ”Kursus i traumetest til børn 2” kan tages uafhængigt af hinanden.