Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Skyld og skam

 

Skyld og skam

Projekt omkring posttraumatisk skam- og skyldfølelse. Fænomenet blev undersøgt på tværs af kulturer og mellem forskellige traumegrupper for at se, om skyld og skam er en integreret del af en normal posttraumereaktion. De vigtigste resultater af undersøgelsen peger på, at der er for stor korrelation mellem skyld- og skamfølelse, til at man kan nøjes med at undersøge den ene, og de forekommer ligeledes ofte samtidig. Der er behov for flere undersøgelser på området, for bedre at kunne adskille de to begreber fra hinanden. Skam og skyld er med DSM-5 igen blevet et PTSD-symptom
Projektet blev ledet af Alon Blum.


Relevante publikationer:
Blum, A. (2008). Shame and Guilt, Misconceptions and Controversies: A Critical Review of the Literature. Traumatology, 14(3), 91–102. Doi: 10.1177/1534765608321070


Relevante publikationer:
Hansen, T. P. & Elklit, A. (1993). Self-blame and guilt in victims of violence. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

Sidst opdateret: 01.07.2023