Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Flere oplevelser af vold i praktikforløb for lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver-uddannelserne

Danmarks Evalueringsinstitut – EVA – har udgivet en ny rapport om oplevelsen at være i praktik for lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiver-studerende.

Flere studerende i lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver-uddannelserne oplever ubehagelig adfærd under deres praktik, såsom grove kommentarer og voldelig adfærd fra borgere. Derudover får de studerende ikke tilstrækkelig hjælp og vejledning fra deres vejleder eller fra deres uddannelsessted under praktikken til at håndtere denne opførsel. Dette resulterer i at en tredjedel af studerende fra uddannelserne ikke kan se sig selv i den arbejdsplads fem år efter endt uddannelse. Ifølge to artikler fra Politiken, som kan findes her og her, skal uddannelserne, vejlederne og de studerende klædes bedre på til mødet med og håndtering af voldelig adfærd.

Videnscenteret har i år udgivet ”Voldsoffer i Danmark”, som er skrevet til de nævnte faggrupper, der risikerer at møde fysisk og psykisk vold i deres arbejde. Se hvad bogen indeholder her.

Find rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut her.
Redaktionen afsluttet: 29.08.2023