Skip to main content

Odense Child Trauma Screening (OCTS)

Odense Child Trauma Screening (OCTS) er et story stem-screeningsredskab, som kan anvendes til at vurdere om børn i alderen 4-8 år udviser tegn på traumatisering. Testen henvender sig til fagprofessionelle, som ved anvendelse af historiefortælling og figurer i et struktureret lege-interview derved kan undersøge følgende:

1) Barnets håndtering af indre og ydre konfliktsituationer

2) Barnets umiddelbare repræsentationer af forælder-barn-relationer

3) Om barnet udviser tegn på disorganiseret adfærd og tilknytning

Udgangspunktet for OCTS er, at børn, der er traumatiserede, vil vise tegn på dette i deres leg, når de bliver placeret i en struktureret og kontrolleret lege-situation. Intervieweren starter en historie og leg, som indeholder en vis grad af genkendelige, hverdagsrelaterede konflikter og psykisk spænding, som barnet bliver bedt om at overtage og fortælle videre.

 

Relaterede artikler:

Schandorph Løkkegaard, S., Elmose, M., & Elklit, A. (2021). Development and initial validation of the Odense Child Trauma Screeening: a story stem screening tool for preschool and young schoolchildren. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology Vol. 9:113-126. DOI 10.21307/sjcapp-2021-013

Andersen, M.E., Eriksen, S.B. & Schandorph Løkkegaard, S. (2016). Udvikling af story stem-redskab til screening af traumatisering hos førskolebørn. Matrix, 33 (2), 4-18.

Sidst opdateret: 23.06.2022