Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Odense Child Trauma Screening (OCTS)

Odense Child Trauma Screening (OCTS) er et story stem-screeningsredskab, som kan anvendes til at vurdere om børn i alderen 4-8 år udviser tegn på traumatisering. Testen henvender sig til fagprofessionelle, som ved anvendelse af historiefortælling og figurer i et struktureret lege-interview derved kan undersøge følgende:

1) Barnets håndtering af indre og ydre konfliktsituationer

2) Barnets umiddelbare repræsentationer af forælder-barn-relationer

3) Om barnet udviser tegn på disorganiseret adfærd og tilknytning

Udgangspunktet for OCTS er, at børn, der er traumatiserede, vil vise tegn på dette i deres leg, når de bliver placeret i en struktureret og kontrolleret lege-situation. Intervieweren starter en historie og leg, som indeholder en vis grad af genkendelige, hverdagsrelaterede konflikter og psykisk spænding, som barnet bliver bedt om at overtage og fortælle videre.

Find her en liste over OCTS certificerede psykologer i Danmark.

 

Relevante publikationer:

Alkærsig, M., Elklit, A., & Løkkegaard, S.S. (2023). Indsamling af danske normer til Odense Child Trauma Screening (OCTS). Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. (s. 1-44).

Løkkegaard, S. S., Elmose, M., & Elklit, A. (2021). Development and initial validation of the Odense Child Trauma Screening: a story stem screening tool for preschool and young schoolchildren. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology Vol. 9:113-126. DOI 10.21307/sjcapp-2021-013

Løkkegaard, S. S. & Elklit, A. (2017). OCTS: Administrations-manual. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Andersen, M.E., Eriksen, S.B. & Løkkegaard, S. S. (2016). Udvikling af story stem-redskab til screening af traumatisering hos førskolebørn. Matrix, 33 (2), 4-18.

Eriksen, S. B., & Elklit, A. (2013). Metoder til undersøgelse af mindre børns mulige traumer ud fra story stem-traditionen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Sidst opdateret: 30.06.2023