Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Logo for Videnscenter for Psykotraumatologi

Om os  

Videnscenter for Psykotraumatologi blev oprettet i 2009 og er en videreførelse af en forskningsenhed fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.
Psykotraumatologi og sundhedspsykologi blev de to bærende søjler for det nye Institut for Psykologi på SDU.
Vi har landets største ekspertise og er et internationalt center, som er i front hvad angår udforskningen af akut stressforstyrrelse, posttraumatisk stresslidelse og kompleks PTSD.

Vores mission

Viden om traumerelaterede lidelser er vigtig for at hjælpe mennesker akut og reducere kroniske lidelser.
Vores mission er at skabe et videnskabeligt grundlag for at forbedre livskvaliteten for mennesker med traumeforårsagede psykiske lidelser, samt bidrage til at mindske forekomsten af traumeforårsagede lidelser.

Videnscenteret har otte primære forskningsområder; Børn, Katastrofe og terror, Krig, Arbejde, Vold, Sygdom, sundhed og sorg, Rehabilitering og Traumemeskanismer og metoder

Hvert år publicerer videnscenteret indenfor de otte forskningsområder, herunder ses antallet af publikationer per år.

Graf over antal publikationer udgivet siden 2009.

Sidst opdateret maj 2023

Videnscenteret har samarbejder med partnere over hele Danmark

 • AMK OUH, Bisbebjerg, Herning
 • Skadestuer OUH, Esbjerg
 • Voldtægtscentre OUH, Herning, Holbæk
 • DaCHE, SDU
 • Psykiatrien, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden
 • ATT, Odense og Vejle
 • Epilepsihospitalet Filadelfia
 • CSM Danmark
 • RCT-Jylland
 • DIGNITY
 • Videnscenter for veteraner
 • Rigspolitiet
 • Direktoratet for social anliggender, Nuuk
 • AU, Center for Sorg og Center for Rusmiddelforskning
 • KU, Psykologi

Vi på Videnscenter for Psykotraumatologi er særligt stolte af vores arbejde indenfor:

 • Bidraget til den smalle PTSD diagnose og den nye diagnose for kompleks PTSD i WHO ICD-11 med i alt 26 studier fra videncenteret.
 • Assesment indenfor børneomårdet - forsynet de 5 regionale børnehuse med validerende assesment-redskaber, herunder en nyudviklet dukkehustest Odense Child Trauma Screening (OCTS) til børn fra 4-8 år med begrænsede sproglige kompetancer - velegnet til traumatiserede børn udsat for overgreb.

Og at vi som de første har kunnet påvise:

 • en positiv effekt ved ophold på krisecentre i form af en stærk nedgang af traumesymptomer - nu går vi igang med at undersøge 160 af børnene.
 • at psykisk vold er mere skadeligt end fysisk og seksuel vold -  vi hjælper nu på konsulentbasis WHO med at udvikle definationer og indsatser
 • at børn med epilepsi også kan udvikle PTSD og ½ af deres forældre også er traumatiserede - vi er i gang med at udvikle forældreprogrammer på Filadelfia.
 • at ½ af de børn, hvis mødre bliver stalkede, udvikler PTSD - vi hjælper Dansk Stalking Center med at udvikle deres behandlingsindsats. 

Derudover er vi også stolte af at:

 • de regionale incestcentre (CSM) bruger vores assesment batteri til at monitorere deres behandling - i 19 publicerede analyser har vi undersøgt deres klientgruppe og er i gang med at forbedre behandlingen for en gruppe, som ikke har profiteret af deres behandling.
 • vi kunne vise at amygdala og hippocampus i den ikke-dominante hemisfære virker som en firewall ift. gamle traumer.
 • vi har kortlagt traumeeksponering og forekomst af PTSD i 10 lande blandt unge.
 • vi som de første har undersøgt forekomsten af sekundær traumatisering i Danmark blandt udsatte faggrupper.
 • vi har undersøgt de psykiske følger af alle danske katastrofer i nyere tid.
 • vi har bidraget til at kvalitetssikre en indstilling til FNs generalforsamling om de fredsbevarende styrker.

Videncenterets fremtidsplaner 2023-2027

 • Odense Child Trauma Screening (OCTS) er startet op i 10 lande.
 • Gennemført datadrevet terapi indenfor to traumeområder
 • Fulgt op på 1984 kohorten (fsk typer af overgreb) og inddragelse af søskende og non-respondenter.
 • Gennemført befolkningsundersøgelse af traumeeksponering.
 • Sikret økonomisk fundament ved at komme på finansloven.
 • Udføre en myndighedsopgave om året for Socialstyrelsen eller tilsvarende.
 • Hovedleverandør af traumetest i Grønland.

Videnscenter for Psykotraumatologi ligger på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.

Centeret kan kontaktes på e-mail: psykotraume@health.sdu.dk

 

Find os på Facebook her

 

Forskningsoversigt juni 2023

Projektoversigt fra juni 2023

Sidst opdateret: 21.09.2023