Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Hvordan får jeg professionel hjælp?

Henvisning til psykolog

Henvisning til en psykolog får man hos sin praktiserende læge. Din læge vil ud fra en samtale med dig, vurdere om du opfylder de betingelser, der stilles for at man kan få tilskud til psykologhjælp via Sygesikringen. Som udgangspunkt skal man henvende sig inden for 6 måneder efter hændelsen og falde ind under en af følgende persongrupper. Listen er resultatet af en overenskomst mellem Sygesikringen og Dansk Psykolog Forening.

 

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år


Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar.

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge - efter anmodning fra psykologen - at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression og angst. På den måde kan du få tilskud til psykologhjælp op til 24 konsultationer.


Hvad er en krisepsykolog?

Psykolog er en beskyttet titel. Det vil sige, at kun personer, som har gennemført universitetsuddannelsen cand.psych., cand.pæd. eller mag.art. i psykologi har ret til at kalde sig psykologer.

Krisepsykologer er psykologer, som i deres videreuddannelse har specialiseret sig i psykotraumatologi (krisepsykologi). Disse psykologer har derfor særlig erfaring med behandling af personer, der har været udsat for en traumatiserende hændelse.

På siden www.psykologeridanmark.dk kan du søge efter en psykolog med specialistuddannelse i psykotraumatologi, og læse mere om, hvad psykologer med speciale i psykotraumatologi kan.

Andre muligheder for at få hjælp

Nogle mennesker vil stå i den situation, at de ikke er dækket ind under Sygesikringen og derfor selv skal betale udgifterne, hvis de ønsker psykologhjælp. Det kan føles dybt uretfærdigt at stå i en krise, som ikke er med på Sygesikringens liste eller blot falder for tidsfristen.

Kan du ikke få tilskud, kan du tale med din læge om, hvilke alternativer du har. I nogle tilfælde yder arbejdspladsen eller socialforvaltningen hjælp til krisebehandling. Nogle private ordninger yder også tilskud til psykologhjælp, bl.a. forsikringsselskabet Falck og Sygeforsikringen Danmark (dog kun hvis du er henvist under den offentlige sygesikringsordning) Orienter dig hos selskabet, for at høre om du er dækket ind. Dertil findes der mange foreninger og centre, som yder hjælp til traumatiserede, ofte i form af telefonrådgivning, gruppesamtaler eller enkelte personlige samtaler. På temasiderne kan du finde links til nogle af disse foreninger.

Der er stadig stor debat om, hvilke personer, der har brug for krisehjælp – nogle mener, at befolkningen efterhånden pakkes ind i vat, mens andre mener, at nogle af de personer som falder uden for 'kategorien' også har et reelt behov for krisehjælp. Det er Videnscentrets målsætning at skabe og udbrede større viden om psykotraumatologi for at sikre, at der ydes den rette hjælp til de personer, der har brug for det.

 

Sidst opdateret: 15.08.2023