Skip to main content

Baggrund

1. januar 2006 etablerede Syddansk Universitet et tværvidenskabeligt forskningscenter med fokus på turisme, innovation og kultur. Centret har hjemsted ved campus Kolding og består i dag af medarbejdere fra Institut for Design og Kommunikation, SDU Design, Institut for Grænseregionsforskning samt Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) samt medarbejdere fra andre humanistisk-samfundsvidenskabelige institutter der på den ene eller anden måde beskæftiger som med turisme. 

Overordnet vision og formål
Det er TICs vision at være et nationalt førende og et internationalt anerkendt center for forskning inden for turisme, innovation og bæredygtig udvikling. Forudsætningen for at realisere visionen er, at der bedrives både grund- og anvendelsesorienteret forskning.

Kvaliteten i forskningen sikres gennem

 • publicering i internationale tidsskrifter
 • udgivelse af dansksprogede monografier og artikler
 • deltagelse i nationale og internationale forskningsfora
 • deltagelse i nordiske, europæiske og andre internationale forskningsprojekter
 • tilknytning af adskillige ph.d. stipendiater
 • deltagelse i en eller flere relevante forskerskoler
 • centerinterne aktiviteter

Den anvendelsesorienterede forskning foregår i et tæt samspil med danske virksomheder, erhvervsudviklingsselskaber, interesseorganisationer samt det politiske og administrative system (lokalt, regionalt og nationalt). En væsentlig del af denne retter sig mod internationale partnere.

Samlet er det formålet at

 • blive et internationalt orienteret forskningscenter, der nyder anerkendelse for kvalitet og innovation,
 • blive en attraktiv samarbejdspartner for andre universiteter, videninstitutioner, erhvervsliv og offentlige organer,
 • bidrage til at højne kompetenceniveauet, forbedre vilkår og bæredygtige udviklingsmuligheder for turistindustrien (i bred forstand) i Danmark,
 • understøtte innovationsprocesser, -ledelse, kreativitet og interkulturel kommunikation inden for turisme og oplevelsesøkonomien i Danmark og internationalt, 
 • medvirke til opbygning af nye uddannelser og videreudvikling af eksisterende uddannelsesudbud,
 • medvirke til at tiltrække flere danske og udenlandske studerende,
 • medvirke til at tiltrække flere eksterne projektmidler.

Center for Turisme, Innovation og Kultur Syddansk Universitet

 • Universitetsparken 1
 • Kolding - DK-6000
 • Telefon: +45 6550 1576
 • Fax: +45 6550 1091

Sidst opdateret: 24.11.2021