Skip to main content
DA / EN
LICENSFORHANDLINGER

Ny fireårig aftale med forlagsgiganten Elsevier

Over de seneste måneder har der været kæmpet en hård kamp over det forhandlingsbord, der har haft repræsentanter for Danske Universiteter og universitetsbibliotekerne på den ene side – og den videnskabelige forlagsgigant Elsevier på den anden. Det har handlet om de såkaldte licensaftaler, dvs. aftalerne om hvilke videnskabelige tidsskrifter universiteterne køber adgang til og under hvilke vilkår.

Tirsdag den 26. januar 2021 kunne man på Danske Universiteters hjemmeside læse, at der nu var indgået en fireårig aftale og hermed kan forskere på SDU foreløbig ånde lettet op.

Aftalens hovedpunkter er:

 • Prisen på tidsskriftsabonnementerne er fast for hele perioden og baseret på prisen i 2020.
 • Der er fuld og uændret læseadgang til Elsevier Freedom Collection for aftalepartnere omfattet af kontrakten.
 • Der er permanent adgang til 75 % af Elsevier Freedom Collection, mod tidligere 100%.
 • Gratis Open Access publicering til Elseviers endelige artikelversion med en Creative Commons CC-BY-licens, når forfatteren er såkaldt corresponding author affilieret med en institution, der er omfattet af aftalen. Dog med undtagelse af cirka 600 Gold Open Access tidsskrifter hos Elsevier og en liste med cirka 170 licensbelagte (endnu ubekendte) tidsskriftstitler er ikke forhandlet ind som en del af kontrakten.
 • Institutionsneutral prisstigning på øvrige ressourcer som fx databasen Scopus fra Elsevier på 1,12 %.

(Opdatering 18/2 2021: Se deltajlerede informationer om aftalen her).

Det betyder, at cirka 9 mio. kroner eller 26 % af Syddansk Universitetsbiblioteks samlede budget for elektroniske materialer afregnes til Elsevier i 2021. De 9 mio. er i runde tal fordelt med omkring 7,4 mio. i abonnement på tidsskriftspakken ’Freedom Collection’. Hertil skal lægges abonnement på en række andre elektroniske produkter, der ikke er omfattet af aftalen, nemlig referencedatabasen Scopus, SciVal, som er en databank for bibliometriske data, visse enkelt tidsskrifter og digitale håndbøger samt softwaren bag forskningsregistreringssystemet Pure.

Da biblioteket yderligere har brugt omkring 650.000 kroner om året, til at betale de såkaldte APC for open access-publicering, så siger det næsten sig selv, at universitetsbibliotekets tålmodighed og budget var brugt op og økonomien spændt til langt over bristepunktet ved udsigten til en aftale a la de foregående. De foregående aftaler med Elsevier medført prisstigninger på 3-7 % om året.

Det er derfor en god nyhed, at denne del af bibliotekets aftaler med Elsevier nu er forhandlet på plads.

Det med småt

Det har dog desværre kun været muligt at lande en aftale, der omhandler tidsskrifterne i Freedom Collection. Derudover er det p.t. uklart hvordan betingelsen om corresponding author skal forstås i praksis, og det har ikke været muligt, at skaffe universiteterne mulighed for gratis Open Access-publicering i de resterende næsten 800 tidsskrifter. Endeligt er der kun er permanent adgang til 75 % af Elseviers tidsskrifter. Hvilke 25 %, der ikke vil være garanteret permanent adgang til, skal også stadig afklares.

’Alligevel er vi glade og lettede over, at der fortsat er adgang for SDUs forskerne til Elseviers tidsskrifter og at den aftale, der er indgået, er mere fordelagtig for os end de tidligere. Forhandlingsteamet skal have stor ros for at have lavet en bedre aftale, end den man f.eks. indgik i Norge. Det ville ikke have undgået at have stor indflydelse på det daglige arbejde med forskning og undervisning, hvis forhandlingerne var gået i vasken, for med over en halv million årlige downloads af artikler fra Elseviers servere til SDU’s maskiner, så ville det have kunnet mærkes, hvis der pludselig ikke var adgang til så vigtige ressourcer for vores studerende og vores forskere. Men det er samtidig vigtigt at understrege, at vi stadig betaler svimlende summer til privatejede forlag for adgang til den forskning som i udgangspunktet er finansieret af verdens skatteborgere. Det er vigtigt, at understrege at der stadig er en række licenser, der ikke er forhandlet med Elsevier endnu og endelig er det vigtigt at understrege, at Elsevier kun er en af de forlagsgiganter, som der skal forhandles aftaler med, og derfor kan der i princippet stadig være meget lang vej før vi er d sikret økonomisk bæredygtige vilkår i forbindelse med vores aftaler med de videnskabelige forlag’ siger Professor i Forskningskommunikation og forskningschef Charlotte Wien.

’Aftalen skal ses som det første skridt på en vej, der forhåbentlig bringer os i frem til med nogle rimelige aftaler mellem de danske universiteter og forlagsgiganter som Elsevier. Bibliotekernes budgetter er fortsat presset til det yderste af prisstigninger på licenserne, som langt overgår stigningerne i de offentlige budgetter. Derfor er vi fortsat under massivt økonomisk pres og må fortsat imødese opsigelser af abonnementer og yderligere serviceforringelser for at holde skindet på næsen’ siger bibliotekschef Bertil F. Dorch.

Spørgsmål om aftalen kan rettes til Licenskontoret ved SDU på tlf. 6550 2632 eller pr mail på e-tss@bib.sdu.dk

Læs mere om aftalen på dette link:
https://dkuni.dk/uncategorized-da/danmark-indgaar-aftale-om-open-access-med-stort-forlag/

 

 

Fakta om aftalen

Se vores informationsside omkring Elsevier-aftalen her: Detaljer om hvilke tidsskrifter, Open Access-aftalen gælder for, betingelser for aftalen mv.

SE INFORMATION OM ELSEVIER-AFTALEN

SDU har adgang følgende fra Elsevier:

 • Elsevier Freedom Collection
  Ca. 2.300 tidsskrifter
 • Cell Press 
  15 individuelle tidsskrifter, bl.a. Cell
 • JACC collection
  5 individuelle titler fra American College of Cardiology
 • 32 individuelle medicinske tidsskrifter
 • Methods in Enzymnology
  Bogserie, biokemiske metoder
 • Encyclopedia of language and linguistics
  Referenceværk, lingvistik 
 • Handbooks in Economics
  Bogserie, økonomi
 • Compendex
  Bibliografisk database
 • Scopus
  Abstract og citations database
Redaktionen afsluttet: