Skip to main content
DA / EN
Grøn omstilling

Forskere og dansk industrigigant skal levere afgørende brik til grøn omstilling

SDU, Aalborg Universitet og Danfoss bag afgørende forskningsprojekt om effektiv konvertering af grøn energi. Projektet er del af Erhvervsfyrtårn Sydjylland, som har fokus på grøn energi og sektorkobling.

Af Jakob Haugaard Christiansen, , 14-07-2022

Forskere fra SDU og Aalborg Universitet skal i samarbejde med den danske industrigigant Danfoss levere en afgørende brik til produktion af grøn brint, som spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling i Danmark.

- Det er et afgørende men lille første skridt, som kan være med til at sikre den transformation, sektorkobling og etablering af PtX (Power-To-X, red.)-produktion, som er nødvendig, hvis Danmark skal blive selvforsynende med grøn energi og reducere sine CO2-udledninger, siger professor og leder af Center for Industriel Elektronik (CIE) på SDU i Sønderborg, Thomas Ebel. 

Forskerne fra de to danske universiteter skal sammen med Danfoss udvikle en energieffektiv konverter til PtX-produktion, som gør det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm fra vind og sol til flydende grønne brændstoffer. Brændstoffer, som vel og mærke kan anvendes, hvor direkte el-energi ikke er velegnet, f.eks. i den tunge transportsektor eller i industrien.

Konvertering og lagring af grøn energi er en afgørende brik i ambitionerne om at nå det danske 2030-mål om en 70 procent reduktion af drivhusgasser. Samtidigt kan det udgøre et potentielt nyt eksporteventyr af grøn energiteknologi, lyder vurderingen fra Danfoss (hvis du gerne vil have stednavn på , er det Nordborg. Men det er lidt misvisende her da Danfoss Drives er placeret i Gråsten), som glæder sig over samarbejdet med de offentlige partnere.

- Det er et stærkt offentlig-privat samarbejde, som skal være med til at sikre, at vi når de grønne mål i Danmark, og samtidigt kan det bane vejen for et nyt dansk eksporteventyr. Vi vurderer, at området udgør et nyt, stort forretningsområde for Danfoss, siger Jakob Fredsted, Senior Vice President, Technology, i Danfoss Drives, der er eksperter i frekvensomformere og konvertere til at lede og styre strøm. 

 

Det er et stærkt offentlig-privat samarbejde, som skal være med til at sikre, at vi når de grønne mål i Danmark, og samtidigt kan det bane vejen for et nyt dansk eksporteventyr. Vi vurderer, at området udgør et nyt, stort forretningsområde for Danfoss.

Jakob Fredsted, Senior Vice President, Technology, i Danfoss Drives

Kæmpe potentiale

Et vigtigt element i projektet er etableringen af et såkaldt elektrolyseanlæg på Alsion hos Syddansk Universitet i Sønderborg. Hvis produktion af grønne brændstoffer skal blive et nyt eksporteventyr for Danmark – og Danfoss – kræver det, at prisen på grøn brint bliver lavere. Udviklingen af en mere energieffektiv konverter, som er kernen i det nye projekt vil, gøre det billigere at fremstille grøn brint.

- Vi skal have nogle elektrolysesystemer og energikonvertere, som er bedre end dem, vi har i dag. Vi fokuserer på energikonverterne – også kaldet omformere - i det her projekt. Målet er at udvikle nye løsninger i forhold til at opnå en højere virkningsgrad og lavere pris. Selv små forbedringer har kæmpe potentiale, fordi vi taler enorme energimængder, siger Jakob Fredsted. 

Det er målet at øge produktionen af grøn brint med to procent med den samme mængde energi. I sidste ende har projektpartnerne en ambition om at øge produktionen af grøn brint med to procent gennem teknologiforbedringer uden at anvende mere grøn energi i processen. To procent lyder umiddelbart ikke af meget, men når det skaleres op, så bliver det rigtig interessant i forhold til både den grønne omstilling og som forretningsområde for Danfoss. 

Projektet er et af i alt 13 i Erhvervsfyrtårn Sydjylland med fokus på grøn energi og sektorkobling, som har modtaget samlet set 105 mio. kr. i midler fra EU.  

 

Spalter vand til brint og ilt 

Det kommende elektrolyseanlæg på SDU i Sønderborg vækker begejstring hos forskningskollegaerne på Aalborg Universitet, hvor man i flere år har forsket i at spalte vand til brint (elektrolyse). Det banebrydende i projektet er udviklingen af en såkaldt mellemspændingskonverter, og med testopstillingen får forskerne nu mulighed for at teste både konverter og elektrolyse i et fuldt integreret anlæg.

- For os er det virkelig en fantastisk mulighed for at fortsætte det arbejde, vi har udført i flere år. Tidligere kunne vi ikke øge spændingen, men det kan vi nu takket være nye halvledermaterialer, som vi drager fordel af i dette projekt. Det bliver fantastisk at se en mellemspændingskonverter i brug med en helt ny teknologi, siger professor i effektelektronik Stig Munk-Nielsen ved Aalborg Universitet. 

 
 

Elektrolyse og konvertering af grøn energi

Projektet er et af 13 projekter, som udgør kernen i Erhvervsfyrtårn Sydjylland. 
I Sydjylland er fokus på grøn energi og sektorkobling, hvor bl.a. konvertering og elektrolyse er afgørende elementer for udnyttelse af grøn strøm fra havvindmøller, eksempelvis. 
 
SDU, Aalborg Universitet og Danfoss er gået sammen i et offentlig-privat samarbejde, hvor man især har fokus på at forbedre konverteringen – og nedbringe energitabet, når man omdanner og lagrer grøn strøm fra en vindmølle til grøn brint. 
Som led i projektet etableres et elektrolyseanlæg på campus i Sønderborg hos SDU.   
 
Regeringen foreslår i sin PtX-strategi fra december 2021, at Danmark skal sigte efter at opbygge 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Udbygningen skal så vidt muligt ske på markedsvilkår og understøtte realiseringen af Danmarks eksport- og erhvervspotentialer på PtX-området. Målsætningen kan også bidrage til at sænke Danmarks globale klimaaftryk og at opnå nationale og internationale klimamålsætninger. 
 
Erhvervsfyrtårn Sydjylland består af et konsortium, hvor bl.a. SDU og virksomheder som Danfoss medvirker. Desuden bakker landsdelens kommuner og erhvervshuse op om ambitionerne.  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har tildelt Erhvervsfyrtårnet 105 mio. kr. fra EU’s fonde til 13 sydjyske test- og demonstrationsprojekter, samt uddannelsesinitiativer med fokus på samtænkning af energiformer og dermed bedre udnyttelse af den stadigt mere dyrebare energi.
 
Redaktionen afsluttet: 14.07.2022