Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Velbesøgt temadag om uledsagede flygtningebørn

Den 5. maj afholdte Videnscenter for Psykotraumatologi en temadag om uledsagede flygtningebørn. Interesserede kan her se de forskellige oplæg.

Omkring 40 interesserede mødte op til temadagen, som blev afholdt på den Sociale Højskole i Odense. Her blev der dagen igennem diskuteret, lyttet og delt viden. Temaet er yderst vigtigt, da der hvert år kommer mange uledsagede flygtningebørn til Danmark - størstedelen er drenge fra Afghanistan. Det blev derfor diskuteret, hvordan man bedst tager imod de uledsagede flygtningebørn. En af oplægsholderne, integrationskonsulent Lars Bo Wille fra Gribskov kommune understreger vigtigheden af, at flygtningebørnene ikke bliver behandlet som voksne. "De unge har en række særlige belastninger. De har været igennem en farefuld flugt. De er helt alene, og ofte er savnet af familien meget stort. Nogle af dem er traumatiserede, fordi de har oplevet frygtelige krigshandlinger", fortæller Lars. 
På temadagen blev det endvidere belyst, at vidensdelingen mellem forskellige aktører inden for dette felt er for sparsom. Derfor opfordrer Videnscenter for Psykotraumatologi til, at der indledes et netværk, i første omgang blandt deltagerne på temadagen, hvorigennem der kan deles viden, erfaringer og forskning.

De forskellige oplæg kan hentes her:

Milan Obaidi, Stud. Psych. ved Københavns Universitet. 
Faezeh Zand, Ph.d. aut. cand. psych. ved Københavns Universitet 
Birthe Frederiksen, Århus Universitet
Marianne Sidenius, Integrationsministeriet
Dea Seidenfaden og Stig Tønnesen, Dansk Røde Kors
Lars Boe Ville, Gribskov Kommune
Ask Elklit, Professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi
Karen-Inge Karstoft, Cand. Psych. ved Videnscenter for Psykotraumatologi

Redaktionen afsluttet: 17.05.2011