Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Krisehjælp til døve, anbefalinger til professionelle

Anbefalinger til professionelle ift. akuthjælp og krisebehandling til døve og svært hørehæmmede i ulykker

Videnscenter for Psykotraumatologi medvirker i et EU-projekt, der udvikler og implementerer standardiserede retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til døve og svært hørehæmmede, der har været udsat for katastrofe, ulykke eller krise. 

Der eksisterer i dag ingen standardiserede europæiske retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til døve, svært hørehæmmede og blinde i tilfælde af ulykke, etc. Dette er baggrunden for, at Ask Elklit, Lotte Skøt og Tina Jeppesen fra Videnscenter for Psykotraumatologi i samarbejde med bl.a. Norge, Tyskland og Tjekkiet udvikler og implementerer disse. Dette EU-projekt kaldes EUNAD: European Network for Psychosocial Crisis Management.  

På baggrund af interviews med døve og svært hørehæmmede, forskningslitteratur, erfaringer og viden fra andre projektlande, er arbejdsgruppen nu nået frem til en række anbefalinger. Et udsnit af anbefalinger og materialer til redningsfolk og behandlere kan findes her.

Læs mere om projektet her.

Redaktionen afsluttet: 14.01.2015