Klinisk Institut

Vi vil
- fastholde og udvikle Klinisk Institut, som en forskningsinstitution med en synlig og afgørende indflydelse på patientbehandlingen.

Dette gør vi ved at
- uddanne og forske på et højt internationalt niveau indenfor områder, der har relevans for diagnostik, sygdomsforebyggelse og behandling
- formidle forskningsresultater til befolkningen, professionelle i sundhedsvæsnet og beslutningstagere.

Vores styrke ligger i
innovativ klinisk forskning indenfor udvalgte sygdomme, der belaster den enkelte borger, befolkningen eller samfundet - med sigte på forståelse af deres
- biomedicinske grundlag,
- forekomst i befolkningen,
- behandling,idet vi kombinerer avanceret biomedicinsk og epidemiologisk forskning med interventionsforskning.

Vi
- formidler og søger samarbejde, hvor vi kan medvirke til forandringer!


Klinisk Institut er ét af 8 institutter ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet og omfatter 38 forskningsenheder svarende til de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies