Skip to main content

Contact

TEK

Head of Nano Optics

Sergey I. Bozhevolnyi 
Professor, Dr. Scient. 
Phone: 6550 7341 / Mob: 2058 5128 
E-mail: seib@mci.sdu.dk