Skip to main content

Sprog, pædagogik, kultur og bæredygtighed

På bacheloruddannelsen Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog kommer du til at beskæftige dig med sprog, pædagogik, kultur og bæredygtighed.

Du lærer om samarbejde på tværs af forskelle. Herunder om kulturmøder, sprog, køn, magt, migration, integration, identitet, dialog, fællesskaber og bæredygtig udvikling.

Bliv uddannet til at skabe forbedringer indenfor sprog- og kulturmøder.

Formålet med uddannelsen er at blive kvalificeret til at skabe potentielle forbedringer af verden i forhold til sprog- og kulturmøder, pædagogiske problemstillinger og et mere bæredygtigt samfund.

Du kommer til at arbejde med: Teori, analyser, handlescenarier, feltarbejde, kulturmøder i praksis, medieproduktioner, projektledelse og didaktik. Uddannelsen er interdisciplinær og rummer ud over sprog og pædagogik også sociologi, kulturstudier, etik, filosofi og ledelsesteori.

Meget af undervisningen er case-baseret og inddrager feltarbejde. Vi arbejder med cases, der svarer til opgaver, som du efterfølgende kan komme til at arbejde med professionelt.

Bacheloruddannelsen Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog har et bredt indhold af bl.a. pædagogisk teori, kulturanalyse, forældresamarbejde og socialisations- og institutionsforståelse. På uddannelsen får du tillige den nyeste viden om sprogtilegnelse og sprogvidenskab.

Det giver dig kompetencer til at bidrage med løsninger på flersproglige problemstillinger i bl.a. kommuner, daginstitutioner og skoler. Uddannelsen giver også jobmuligheder på integrationsområdet, fx i uddannelsessektoren, sundhedssektoren og den sociale sektor.

En unik uddannelse med stærke relationer til forskning og praksis

Bacheloruddannelsen Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog er den eneste af sin slags i Danmark, og du bliver del af et studiemiljø, der har fokus på at arbejde undersøgende, projektorienteret og med god kontakt til både forskningsmiljøer og praksis uden for universitetet.

De fleste som får en bachelor i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog vælger at læse videre på en af landets kandidatuddannelser, som uddannelsen giver mulighed for, såsom Pædagogik, Tværkulturelle studier og Kultur og formidling. Det er dog meget forskelligt, hvilke kandidatuddannelser man vælger at fortsætte på. Således giver bacheloruddannelsen en bred vifte af muligheder i relation til de fire søjler i uddannelsen: sprog, pædagogik, kultur og bæredygtighed.

3 gode grunde...

  • Du får unik mulighed for at tilegne dig den nyeste viden om pædagogik, sprog, social og kulturel bæredygtighed og interkulturelle problematikker.
  • Du får spændende muligheder for at afprøve forskningsbaseret viden i praksis.
  • Du får konkrete værktøjer til at analysere, forstå og løse sproglige, kulturelle og sociale problemstillinger.