Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Manglende varsling til døve og hørehæmmede

Da myndighederne testede sirenevarslingssystemet onsdag d. 3 maj, forløb det stort set fejlfrit. Det var dog ikke tilfældet med SMS-varslingssystemet til de døve og hørehæmmede, som på testdagen måtte undvære den SMS, som ellers skulle advare dem hvis der indtraf en katastrofe.

Hvert år tester myndighederne sirenevarslingssystemet den første onsdag i Maj. I år fungerede næsten 100 procent af sirenerne fejlfrit, hvilket dog desværre ikke var tilfældet med SMS-varslingen til de døve og hørehæmmede. SMS-varslingen fungerede slet ikke på testdagen, hvilket selvfølgelig er dybt ærgerligt og meget gerne skal undgås i fremtiden.

Hvis en katastrofe opstår, er det ikke blot vigtigt at minoritetsgrupper, som f.eks. døve og hørehæmmede, bliver advaret, de skal også have adgang til eventuel hjælp og behandling.
Videnscenteret er på nuværende tidspunkt i gang med et EU-projekt om førstehjælp og krisebehandling til handicappede. Projektet forkortes til EUNAD og beskæftiger sig med flere former for handicappede, heriblandt døve, blinde, fysisk hæmmede og udviklingshæmmede.
Der findes nemlig endnu ingen standardiserede europæiske retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til handicappede, efter en katastrofe eller terror. Videnscenteret samarbejder i den forbindelse med kollegaer i Norge, Tyskland, Tjekket og Østrig, for at udvikle og implementere disse. Du kan læse meget mere om projektet her.

Redaktionen afsluttet: 15.05.2017