Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Omtale i medierne om anbefalinger til indsats mod voldtægt

Voldtægtsofre skal have bedre muligheder for at få hjælp gennem hele processen i retssystemet!

Har du stødt på en pressemeddelelse om indsats mod voldtægt, udsendt af Justitsministeriet den 20.december i 2019? Et ekspertpanel, der består blandt andet af Amnesty International og Dannerstiftelsen samt professor Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, har gennem længere periode arbejdet på forbedringer af indsatsen mod voldtægt.

I januar 2019 kom det omtalte ekspertpanel med de første tre anbefalinger til den daværende justitsminister: indføring af obligatoriske minimumssagsbehandlingsskrift i politiet, mulighed for at foretage videoafhøring af forurettedes forklaring samt udarbejdelse af et traumepsykologisk katalog for reaktioner fra voldtægtsofre.

I december 2019 kom panelet med yderligere fire anbefalinger. De har forslået et løft af bistandsadvokatordningen i form af oprettelse af et korps, bestående af bistandsadvokater, som ofrene kan få hjælp hos før, under og efter en eventuel retssag. I dag fungerer det således, at der først tildeles en bistandsadvokat efter anmeldelse af en voldtægt til politiet. Bistandsadvokater skal have mulighed for at få bedre uddannelse til håndtering af voldtægtssager. Et panel af eksperter har ligeledes ønsket, at Justitsministeriet indsamler viden fra andre lande, der har en mere traumefokuseret tilgang til den type sager. Opdatering af undervisningsmaterialet til seksualundervisningen i skolerne er også blevet foreslået. Deres sidste forslag gik ud på iværksættelse af en informationskampagne om sprogbrug, samtykke samt frivillighed.

Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet har lavet en særlig oversigt over al den forskning om voldtægt, som Videnscenteret har været involveret i. Du kan finde den ved at trykke på linket her.


Redaktionen afsluttet: 13.01.2020