Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Forekomsten af Kompleks PTSD blandt voldtægtsofre

Ny forskning fra Irland har undersøgt validiteten af et selvrapporteringsværktøj til at kortlægge symptomer på ICD-11 PTSD og Kompleks PTSD blandt ofre, som har søgt terapeutisk støtte efter et seksuelt overgreb, samt prævalensraten af PTSD og Kompleks PTSD i denne gruppe.

23.08.2022

International forskning tyder på, at seksuelle overgreb er blandt de traumetyper, der er stærkest relateret til PTSD og Kompleks PTSD (CPTSD). Omkring 60 % af personer, der søger behandling for deres seksuelle traumer, opfylder diagnosekriterierne for en af de to diagnoser. Det er dog nødvendigt, at de anvendte diagnostiske redskaber sikrer en valid måling af PTSD- og CPTSD-symptomer, særligt i en kontekst, hvor det er sandsynligt, at symptomerne på begge lidelser kan fremtræde.

Med afsæt i dette har et irsk studie af Rachel Frost et al. haft til formål at undersøge validiteten og reliabiliteten af The International Trauma Questionnaire (ITQ) – et spørgeskema til målingen af PTSD- og CPTSD-symptomer, som svarer til ICD-11’s diagnostiske kriterier for de to lidelser, samt at kortlægge prævalensraten af PTSD og CPTSD i en gruppe af over 100 behandlingssøgende ofre for seksuel vold i Irland. Resultaterne af studiet vidnede blandt andet om, at en højere andel af gruppen opfyldte kriterierne for CPTSD (56,1 %) sammenlignet med PTSD (20,2 %). Disse resultater kan understøttes af Videnscenterets forskning blandt danske voldtægtsofre.

Et dansk longitudinelt pilot-studie af Vang et al. (2020) havde til formål at undersøge effekten af et interventionsprogram i en gruppe af over 100 danske ofre for seksuel vold, blandt andet rettet mod at observere PTSD- og CPTSD-symptomers udviklingsforløb. Resultaterne fra dette studie tydede ligeledes på en højere prævalensrate for CPTSD (73,2 %) end for PTSD (12,2 %) ved første måling, som fandt sted før deltagerne var påbegyndt interventionsprogrammet.

Resultaterne fra disse studier indikerer, at CPTSD er en valid og relevant diagnose at være opmærksom på blandt voldtægtsofre. Forskerne bag begge studier opfordrer dog stadig til yderligere undersøgelser, blandt andet med henblik på at evaluere sammenhængen mellem forskellige former for traumer og CPTSD hos grupper af individer, der har været udsat for seksuel vold.

Videnscenter for Psykotraumatologi har bidraget med omfattende forskning i at evaluere organiseringen, strukturen, praksissen og effekten af tilgængelige behandlingstilbud for traumatiserede. Du kan læse mere om vores forskning inden for seksuel misbrug og rehabilitering her.
Redaktionen afsluttet: 23.08.2022