Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Seksuelle overgreb som Danmarks største folkesundhedsmæssige problem

Seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan hos mange ofre skabe en tavshed og skam omkring deres traumer, som de gemmer i årtier. For at sikre ofrenes udvikling og velvære senere i livet, må der tages bedre hånd om problemet.

21.08.2022

Når børn og unge bliver udsat for seksuelt misbrug, påvirkes deres biologiske og sociale udvikling, og misbruget kan føre til alvorlige senfølger i voksenlivet i form af komplekse psykologiske og sociale problemer. Forskning inden for seksuelle overgreb viser, at to procent af Danmarks befolkning er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Det svarer til, at titusindevis af danskere bærer på traumer, som de ikke modtager den rette traumebehandling for i tide.

I en ny artikel fra Avisen Danmark beskriver Ask Elklit, professor i klinisk psykologi og leder ved Videnscenter for Psykotraumatologi, vanskeligheden i at åbne op om sine overgreb som offer for seksuel misbrug. Han nævner for eksempel, hvordan seksuelle overgreb er Danmarks største folkesundhedsmæssige problem, og at det blandt andet kan tilskrives de mange afledte konsekvenser: ”Selvværd og selvfølelse smadres, relationen til andre vanskeliggøres. Nogle bliver udadreagerende, andre brænder inde med deres følelser. ”

Da emnet for mange er tabubelagt og skambetonet, søger flere ofre først hjælp når de i gennemsnit er i midt-30’erne. Ask Elklit påpeger nødvendigheden af rettidig traumebehandling, og effekten af denne for individet samt for det danske samfund: ”Vi ville se færre i fængslerne, færre på stoffer og færre på psykiatrisk afdeling, hvis vi traumebehandlede misbrugte børn bedre og hurtigere. ”

Videnscenter for Psykotraumatologi har bidraget med omfattende forskning i at evaluere organiseringen, strukturen, praksissen og effekten af tilgængelige behandlingstilbud for traumatiserede. Du kan læse mere om vores forskning inden for seksuel misbrug og rehabilitering her.
Redaktionen afsluttet: 21.08.2022