Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Første domsfældelse i forbindelse med psykisk vold

I Danmark blev psykisk vold gjort strafbart den 1. april 2019. Knap et halvt år efter, den 9. oktober 2019, er den første dom faldet i retten i Nykøbing Falster.

Videnscenteret har i mange år været opmærksom på den psykiske vold, der kan forekomme i parforhold og andre nære relationer. I 2018 udarbejdede vi, i samarbejde med Dialog mod Vold, en rapport hvori vi satte fokus på indbyrdes vold i parforhold. Rapporten var bestilt af den daværende ligestillingsminister, og blev gjort offentligt tilgængelig på Udenrigsministeriets hjemmeside. I rapporten blev forskellige former for vold gennemarbejdet, herunder også den psykiske vold. Rapporten satte dengang en heftig, men nødvendig, mediedebat i gang, og var med til at sætte den psykiske vold på dagsordenen. Læs mere her. 

Cirka et år senere, nærmere bestemt den 1. april 2019, blev psykisk vold gjort strafbar, da et enigt Folketing stemte for at kriminalisere psykisk vold. Indskrivningen af psykisk vold i Straffeloven, gjorde den psykiske vold i nære relationer strafbar, på lige fod med fysisk vold. Den første dom for psykisk vold er nu faldet, og har sendt en 21-årig mand bag tremmer i to år og seks måneder. Ifølge anklageskriftet beskadigede han sin tidligere kærestes selvfølelse, ved at udsætte hende for krænkende og nedværdigende hån. Han blev ligeledes fundet skyldig i, at have udsat hende for slag og spark med hhv. et bælte og en kæp. Det er dog ikke oplyst af retten, hvad den psykiske vold isoleret set har medfødt af straf.

Relevante publikationer:
Dokkedahl, S.B., Elklit, A. (2018). Undersøgelse af indbyrdes vold. Videnscenter for Psykotraumatologi: Syddansk Universitet.

Notat til Folketingets Retsudvalg om psykisk vold mod børn. Christoffersen, M., Elklit, A., & Vang, M.L. (2019): Barnets tarv i loven om psykisk vold. Notat om definitioner, forekomst og afgrænsning. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi.

Det er godt, at psykisk vold nu resulterer i dom. Kronik i Kristeligt Dagblad af professor Ask Elklit og Ph.D.-studerende Sarah Dokkedahl. Udgivet den 14-10-2019. Kronikken kan læses af medlemmer eller findes på Infomedia. 

Dokkedahl, S., Kok, R., Murphy, S., Kristensen, T.R., Bech-Hansen, D., Elklit, A. (2019). The Psychological Subtype of Intimate Partner Violence and its Effect on Mental Health: Protocol for A Systematic Review and Meta-Analysis. Systematic Reviews, 8(1), 198-2xx. Doi: org/10.1186/s13643-019-1118-1.

Du kan læse mere om vores aktuelle projekt om psykisk vold her

Redaktionen afsluttet: 17.10.2019