Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

På forsiden af Weekendavisen: Frygten for kvinden

Hvad er det første scenarie du forestiller dig, når du hører begrebet 'psykisk vold'? Var det et scenarie med en kvinde, som udsættes for psykisk vold af en mand? Dette virker nemlig til oftest at være tilfældet når emnet indbefatter vold, hvad enten det er psykisk, fysisk eller en helt tredje form.

Kort før juleaften, nærmere bestemt d. 22. december 2017, bragte Weekendavisen en opsigtsvækkende forside med titlen ’Frygten for kvinden’.
Det overordnede emne var partnervold, herunder primært psykisk vold, og artiklen tog udgangspunkt i et politisk møde afholdt af justitsminister Søren Pape Poulsen. Mødet handlede om psykisk vold og gæstelisten bestod af repræsentanter fra Danner, Dansk Stalking Center, Dansk Kvindesamfund, Mødrehjælpen og Landsorganisation af Kvindekrisecentre. Men hov, hvor var mændenes repræsentanter?

Artiklen stillede herefter skarpt på den manglende inddragelse af mænd, som ofte sker, når der skal tages nye initiativer indenfor voldsområdet. Professor Ask Elklit blev i forbindelse med artiklens tilblivelse bedt om en udtalelse om emnet. Weekendavisen skriver bl.a.:

Psykisk vold er underbelyst i forskningen, og »i dansk sammenhæng ved vi ingenting«, som professor Ask Eklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet formulerer det.

»Men fra det store udland ved vi, at der er meget symmetri. Det vil sige, at det ser ret ens ud for mænd og kvinder, og faktisk er der en lille overvægt af kvinder blandt udøverne af psykisk vold. Det er også dem, der slår mest,« siger han og henviser til cirka 200 studier af vold i nære relationer, hvoraf omkring 80 procent viser, at kvinderne er en smule mere aggressive end mændene.

Weekendavisen (2. december 2017), sektion 1, side 1 af Gunver Lystbæk Vestergård.

 

Det lovforslag om psykisk vold, som på nuværende tidspunkt er oppe at vende på den politiske dagsorden, kommer til at gælde for både mænd og kvinder. Det er vigtigt, at dette bliver formuleret sådan, så vi dermed fremover undgår en negligering af de mænd, som bliver udsat for psykisk vold.

 

Professor Ask Elklit medvirkede desuden også i et radioindslag om emnet hos Radio24syv d. 4/1 2018.  Du kan høre indslaget her

Redaktionen afsluttet: 08.01.2018