Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

EUNAD workshop i Odense

Videnscenter for Psykotraumatologi afholdt en lokal workshop d. 12. juni 2013. Deltagerne var blandt andre: døve personer, konsulent fra Danske Døves Landsforbund, læge og sygeplejersker fra døveteamet i psykiatrien, psykolog, psykoterapeut, falckreddere og Rigspolitiet. Det blev ved denne workshop kortlagt, hvilke erfaringer de forskellige faggrupper havde med førstehjælp og krisebehandling til døve i katastrofe, ulykke eller krise. Endvidere fremkom der nye, spændende overvejelser om de fremtidige anbefalinger til fagfolk, der arbejder med den målgruppe. Disse forventes at blive integreret i de endelige retningslinjer, der vil blive udmøntet på EU-plan.

 
Nærmere information om EU-projektet kan findes her. Læs også om EUNAD workshoppen i Prag her. 

Billeder fra dagen:
  

     
     
 

 

 

Redaktionen afsluttet: 03.06.2013