Skip to main content

Reports from Department of Environmental and Business Economics

IME Report Title

 

 

16/13

Economic Indicators for a Marine Ecosystem

 

Lars Ravn-Jonsen

 

 

15/13

Assessment of Financial Feasibility of Farming Blue Mussel in the Great Belt by the 'Smart Farm System'

 

Thong Tien Nguyen

 

 Mads Anker van Deurs

 

 Lars Ravn-Jonsen

 

 Eva Roth

 

 

14/13

Integration of Wind Power into the Danish Power System

 

Viktor J. Rácz

 

Priyadarshini Yadav

 

Niels Vestergaard

 

 

13/11

Dialogbaseret Miljøsamarbejde

 

Malene Damsted

 

Hans Stubbe Solgaard

 

 

12/07
 
Comparative Evaluation of the Fisheries Policies in Denmark, Iceland and Norway:
Multispecies and Stochastic issues
Lars Ravn-Jonsen
Niels Vestergaard m.fl.
 
11/07
 
IMPSEL - Implementering af mere selektive og skånsomme fiskerier.
Konsekvenser for ressource, fiskere og samfund
Lone Grønbæk Kronbak m.fl.
 
10/07 Analyse af den danske offshoresektor - Virksomhedsudvikling og klyngeperspektiver
Svend Ole Madsen
 
9/07

Eksplorativ analyse af virksomheders bløde aktiver – metoder og værktøjer

Helge Tetzschner
 
8/07

A Nice Vacation

Bodil Stilling Blichfeldt
 
7/04

Why do some Tourists choose to spend their Vacation Close to home

Bodil Stilling Blichfeldt
 
6/02

Turismeudvikling ved innovation og entreprenurskab. Et Potentiale for lokal erhvervsudvikling

Helge Tetzschner
Henrik Herlau
 
5/02

En diskussion af hvorledes fiskerireguleringer påvirker biodiversitet, økonomi og social tilpasning

Frank Jensen
Henning P. Jørgensen
Eva Roth (koordinator)
 
4/00

EU, ØMU'en og den europæiske beskæftigelse

Birgit Nahrstedt
Finn Olesen
 
3/00

Aktuel forskning om danske landdistrikter

Hanne W. Tanvig
Chris Kjeldsen
 
2/00

Projektstyring og -ledelse - de bedste cand.merc. bidrag fra 1998-99

Pernille Eskerod (red.)
 
1/99

Det danske dambrugserhverv - en strukturanalyse

Niels Kold Olesen
Eva Roth

Other publications from Department of Environmental and Business Economics

ISBN Title

87-90872-05-3
 

Measuring Capacity in Fishing Industries using the Data Envelopment Analysis (DEA)
Approach - 2002

Niels Vestergaard (red.)
 

87-90872-03-7
 

Proceedings of the XIIth Annual Conference of the European Association of Fisheries
Economists (EAFE) - 2000

Erik Lindebo
Niels Vestergaard (red.)

Last Updated 16.08.2016