Skip to main content
DA / EN
Menu

Beskikkelse, opgaver og løn

Du søger beskikkelse hos det relevante censorkorps

Aflønning sker efter gældende norm og i henhold til Finansministeriets lønoversigt. Afregning sker digitalt via eForms. Som censor vil du få tilsendt et link til en digital protokol, som efter endt eksamen og registrering af karakter fører til automatisk afregning. 

Bemærk, at der i censorhonoraret er inkluderet evt. klagesagsbehandling. Der ydes ikke særskilt honorar for evt. udtalelse ifm. klagesager

Ved mundtlige prøver, hvor censor er til stede, ydes kørselsgodtgørelse efter gældende takst. I forbindelse med rejseafregning (som foregår via zExpense) gøres opmærksom på, at udgifter refunderes svarende til billigste transportform for den pågældende rejse. Taksten for kørsel i egen bil afregnes i henhold til Satsregulering for tjenesterejser.

Hvis du er i huset som censor over flere dage, har du mulighed for at få en overnatning på hotel. Kontakt venligst Studiekontakten – vi booker gerne et værelse til dig.

Du er altid meget velkommen til ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med censur – besøg vores hjemmeside for kontaktoplysninger.

Last Updated 04.09.2023