Skip to main content

Forstå problemstillinger i tværkulturelle og flersproglige sammenhænge

Bacheloruddannelsen i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog kombinerer sprog, kultur og pædagogik.

Uddannelsen giver dig kompetencer til ud fra en helhedsorienteret tilgang og på et videnskabeligt og etisk forsvarligt grundlag at løse komplekse problemstillinger i relation til tværkulturelle og flersprogede børne-, unge- og voksengrupper i offentlige såvel som private institutioner (bl.a. ministerier, regioner, kommuner, dagtilbud, skoler, hjælpeorganisationer og private virksomheder).

Du får undervisning i bl.a. sprogtilegnelse hos børn, unge og voksne, to- og flersprogethed, pædagogik, forældresamarbejde, kulturmøder, magtrelationer, migration, integration samt social og kulturel bæredygtighed.

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog er en teoretisk uddannelse. Dele af undervisningen tager imidlertid afsæt i cases der svarer til opgaver som du kan komme til at arbejde med professionelt efter endt uddannelse. I løbet at uddannelsen vil du endvidere have mulighed for at komme i praktik – enten i et relevant forskningsmiljø på universitetet eller praksissted uden for universitetet – ligesom du vil have mulighed for at læse et semester på et universitet i udlandet.

Efter bacheloruddannelsen har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse, fx Pædagogik, Tværkulturelle studier, Kultur- og sprogmødestudier, Kultur og formidling, Lingvistik eller Sprogpsykologi.

 

3 gode grunde...

  • Du får en uddannelse som kombinerer teori og praksis i en unik sammensætning af sprog, kultur og pædagogik.
  • Du bliver en del af et aktivt studiemiljø hvor du kan deltage i både faglige og sociale arrangementer i din fritid.
  • Du får værktøjer til at undersøge, forstå og løse sproglige, kulturelle og sociale problemstillinger.