Skip to main content

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

I stadig flere pædagogiske sammenhænge er det hverdag at skulle forholde sig til en mangfoldighed af sprog, kulturer, etniciteter og en øget forskellighed af væremåder og tænkemåder.

Med uddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog vil du komme til at arbejde professionelt med sprog og pædagogik i interkulturelle miljøer og sammenhænge.

Du vil kunne udarbejde og udføre undervisningsplaner for børn og voksne med dansk som andetsprog, evaluere sprogstimulerings- og undervisningsforløb, samt medvirke til udarbejdelse af sprogpolitikker i institutioner og i private virksomheder. 

Med en humanistisk uddannelse opnår du viden og kompetencer, der kan spille ind i globale dagsordener som fx kvalitetsuddannelse for alle, reduktion af ulighed og fremme af trivsel.