Menu

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
Information

Sprog og pædagogik

I stadig flere pædagogiske sammenhænge er det hverdag at skulle forholde sig til en mangfoldighed af sprog, kulturer, etniciteter og en øget forskellighed af væremåder og tænkemåder.

De flerkulturelle udfordringer er for mange et nyt vilkår, der kan ende med konfliktoptrapning, misforståelser og rådvildhed – i stedet for det modsatte.

Læs mere

Mere om studiet

Undervisningen på Interkulturel pædagogik

På uddannelsen undervises sideløbende i pædagogisk teori og dansk som andetsprog.

Du får i første omgang viden om centrale pædagogiske grundbegreber, som sættes i relation til aktuelle pædagogiske problemstillinger.

Senere lærer du at analysere og vurdere pædagogiske problemstillinger og at arbejde kreativt i forhold til at løse disse.

Læs mere

Uddannelsens opbygning

På bacheloruddannelsen får du undervisning i  forskellige fag inden for de to hovedområder: Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog.

Interkulturel pædagogik:

Pædagogisk teori, Kulturanalyse, Socialisations- og institutionsforståelse, Udtryksformer, Kulturmøder i praksis. 

Dansk som andetsprog:

Teoretisk sprogvidenskab, Socialisations- og institutionsforståelse, Analysemetoder i anvendt sprogvidenskab, Sprogtilegnelse, Forældresamarbejde om og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog, Dansk som andetsprog i institutionelle sammenhænge.

Desuden indgår valgfag, videnskabsteori og bachelorprojekt.

Læs mere

Karrieremuligheder

Som bachelor i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog findes jobmuligheder i kommuner, daginstitutioner og skoler og kan f.eks. være:

  • Som underviser i dansk som andetsprog på forskellige niveauer og i forskellige institutionelle sammenhænge
  • Sprogstøtte i dansk som andetsprog i daginstitutioner og skoler
  • Opgaver i dagtilbud med både børn og forældresamarbejde, herunder fx udarbejdelse af kommunale læreplaner for tosprogede, sprogvurderinger og handleplaner, støtte til sårbare familier
  • Assistance til pædagogisk personale i tilrettelæggelsen af sprogstimulering , herunder samarbejde med pædagoger og logopæder i udredningen af problemstillinger, der bevæger sig mellem typiske andetsprogs karakteristika og specifikke sprogvanskeligheder
  • Opgaver i skoleregi, fx medvirke i udredning om tosprogede børn med sproglige vanskeligheder bør henvises til specialundervisning eller kan klare sig med ekstra sproglig støtte i normalskolesystemet

Læs mere

Adgangskrav

Der er to indgange til at søge ind på en uddannelse på SDU: Kvote 1 og kvote 2.

Uanset hvilken kvote du søger i, skal du opfylde universitetets adgangskrav.

Læs her.

Kontakt os

Har du spørgsmål ang. Interkulturel Pædagogik, kan du kontakte

Sekretær for Bachelor i Interkulturel Pædagogik:
Betina Signe Stick
Telefon: 6550 4446
E-mail: bets@sdu.dk

Du kan også skrive til vores faglige vejledere, som er nuværende studerende.
Studiementor:

Telefon: 6550 2263
E-mail: smpaedagogik@sdu.dk

Ansøgning om optagelse

Hvis du har spørgsmål om optagelse på SDU, er du velkommen til at kontakte Optagelsen.

Adgangskrav og optagelse

Læs om adgangskrav og søg om optagelse

ansøg her

Kontakt SDU

Vi står klar til at hjælpe dig, hvad end du er sikker på dit studievalg eller godt kunne bruge et par gode råd.

Læs mere

Er du i tvivl? Brug Uddannelsesguiden

Find dit interesseområde og se hvilke uddannelser vi tilbyder

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies